TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1709 người
ThS. Duong Dinh Nghia
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hoàng Bá Đại nghĩa
Trung tâm Học liệu và Truyền thông
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lê Tấn Nghĩa
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Thị Hồng Nghĩa
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Nguyễn Phúc Nghĩa
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
Nguyễn Thế Nghĩa
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Hà Văn Nghiệp
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Trần Văn Nghiệp
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Lê Văn Ngọ
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
TS. Bùi Trọng Ngoãn
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
TS. Đinh Bảo Ngọc
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Hà Lê Hồng Ngọc
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Hồ Lộng Ngọc
Ban Hợp tác Quốc tế
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Hồ Trần Anh Ngọc
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Hồ Vũ Khuê Ngọc
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Hoàng Thị Bích Ngọc
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Huỳnh Thị Bích Ngọc
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Huỳnh Thị Bích Ngọc
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
CN. Mai Thị Minh Ngọc
Phòng Hành chính Tổng hợp
Khoa Y Dược
TS. Nguyễn Danh Ngọc
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Hồng Ngọc
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
Nguyễn Lê Bảo Ngọc
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Nguyễn Thanh Hồng Ngọc
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Phạm Văn Ngọc
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
Phan Thanh Ngọc
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Trần Thị Thuý Ngọc
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Le Van Nguyen
Khoa Sư phạm Công nghiệp
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lê Đình Nguyên
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn