TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,216,203
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1807 người
TS. Huỳnh Phương Nam
Ban Tổ chức Cán bộ
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Lê Hoài Nam
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
Lê Hoài Nam
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Bách Khoa
KS. Lê Hồng Nam
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
Lê Văn Nam
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Bắc Nam
Ban Đào tạo
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Bình Nam
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
Nguyễn Hoài Nam
Phòng Công tác sinh viên
Trường Đại học Ngoại Ngữ
KS. Nguyễn Hữu Nam
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Nguyễn Linh Nam
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
PGS.TS. Nguyễn Phong Nam
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
CN. Nguyễn Thanh Nam
Ban Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Thành Nam
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
ThS. Nguyễn Văn Nam
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Văn Nam
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
PGS.TS.
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phan Hoàng Nam
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Bá Nam
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
TS. Trần Văn Nam
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
GS.TS. Trần Văn Nam
Tạp chí KHCN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Võ Đình Nam
Ban Đào tạo
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Trương Văn Năm
Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Cao Thị Nga
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
Đỗ Thị Hằng Nga
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Dương Thị Mai Nga
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Hồ Thị Nga
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Lê Thị Thu Nga
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Nguyễn Thị Thy Nga
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Phan Thị Hằng Nga
Hợp tác quốc tế
Khoa Y Dược
ThS. Phan Thị Tú Nga
Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn