TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
40,678,728
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1521 người
ThS. Nguyễn Xuân Pha
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
ThS. Dương Thị Hồng Phấn
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Dương Ngọc Pháp
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
CN. Hà Quốc Pháp
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Huỳnh Công Pháp
Ban Giám Hiệu
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
ThS. Lê Chí Phát
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Văn Phát
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Phạm Văn Phát
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Đàm Hùng Phi
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Lê Thị Phi
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Hồ Phong
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Phạm Hồng Phong
Phòng công tác Sinh viên
Trường Đại học Sư phạm
Phạm Thanh Phong
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Thái Hoàng Phong
Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Văn Phòng
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Bùi Việt Phú
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
KS. Đoàn Vĩnh Phúc
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lê Đình Quang Phúc
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Hữu Phúc
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
TS. Trần Hữu Phúc
Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Văn Phụng
Phòng Hành chính Tổng hợp
Khoa Y Dược
ThS. Lê Văn Phụng
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
CN. Lê Quang Phước
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Cao Liên Phước
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
KS. Võ Nguyễn Đức Phước
Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Đặng Hoài Phương
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đoàn Nguyễn Trang Phương
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Đoàn Thanh Phương
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Đoàn Thị Lan Phương
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
TS. Đoàn Thụy Kim Phương
Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn