Bùi Văn Ga
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,137,443

 
Mục này được 69931 lượt người xem
Họ và tên:  Bùi Văn Ga
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/00/1957
Nơi sinh: Tp Quy Nhơn
Quê quán Tp Quy Nhơn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Động cơ nhiệt; Tại: Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Tiến sĩ khoa học; năm: 1994; Chuyên ngành: Động cơ nhiệt; Tại: Đại học Đà Nẵng
Chức danh KH:  Giáo sư; công nhận năm: 2002
Dạy CN: Ngành: Cơ khí động lực; Chuyên ngành: Động cơ đốt trong
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 1980-1985: Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng,

- 1989-1991: Phó Trưởng phòng Khoa học-Kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng,

- 1993-1994: Trưởng phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng,

- 1994-1995: Trưởng ban Quan hệ Quốc tế Đại học Đà Nẵng,

- 1998-2000: Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng,

- 2000-2004: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ-Đại học Đà Nẵng,

- 2004-2005: Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng,

- 2005-2010: Giám đốc Đại học Đà Nẵng,

- 2010-2017: Thứ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo

- Hiện nay: Cán bộ giảng dạy Khoa Cơ khí Giao thông, Trường ĐHBK-Đại học Đà Nẵng, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng (JST-UD)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Mô-đun điện-rác thông qua RDF sản xuất từ chất thải rắn ở nông thôn. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Võ Anh Vũ, Lê Minh Tiến. Mã số: B2021-DNA-03. Năm: 2022. (Jul 23 2023 7:49PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tính năng kinh tế kỹ thuật và mức độ phát thải ô nhiễm của động cơ cỡ nhỏ sử dụng hỗn hợp nhiên liệu biogas-hydrogen. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: Cao Xuân Tuấn, Lê Minh Tiến, Huỳnh Tấn Tiến, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Quang Trung. Mã số: CTB2018-DNA.01. Năm: 2020. (Jan 3 2021 7:47AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tính năng kinh tế kỹ thuật và mức độ phát thải ô nhiễm của động cơ cỡ nhỏ sử dụng hỗn hợp nhiên liệu biogas-hydrogen. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Bùi Văn Hùng, Võ Anh Vũ. Mã số: CTB2018-DNA.01. Năm: 2020. (Jul 23 2023 7:44PM)
[4] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu công nghệ sử dụng Biogas dùng để phát điện, kéo máy công tác và vận chuyển cơ giới . Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: 2010G/35. Năm: 2012. (May 15 2019 6:20AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học nghiên cứu (Research University) để đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao theo nhu cầu của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2008-ĐN01-12. Năm: 2009. (May 15 2019 6:13AM)
[6] Đề tài cấp Nhà nước: Mô phỏng mối quan hệ giữa nồng độ bồ hóng và nồng độ oxit nito trong quá trình cháy khuếch tán. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: Đề tài cấp Nhà nước. Năm: 2008. (Jan 10 2011 9:22AM)
[7] Đề tài cấp Thành phố: Sử dụng biogas để chạy động cơ diesel cỡ nhỏ. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên:
.
Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2008.
(Jan 10 2011 9:23AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sử dụng khí biogas để chạy động cơ đốt trong. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2006-ĐN01-07. Năm: 2007. (Jan 10 2011 9:19AM)
[9] Đề tài ươm tạo công nghệ: Chế tạo bộ phụ kiện chuyển đổi phương tiện giao thông chạy xăng sang chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Chủ nhiệm: Trần Thanh Hải Tùng. Mã số: Đề tài cấp Nhà nước. Năm: 2006. (Jan 10 2011 9:16AM)
[10] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu lập đề án xây dựng Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2006. (Jan 10 2011 9:18AM)
[11] Đề tài cấp Thành phố: Xe chở rác cỡ nhỏ chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2006. (Jan 10 2011 9:14AM)
[12] Đề tài Khác: Simulation dynamique pour l’amenagement environnemental de l’axe economique Danang-Quangnam-Quangngai. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: Đề tài khác. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:00AM)
[13] Đề tài Khác: Quản lý chất thải rắn và qui hoạch bãi chôn lấp rác cho Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: Đề tài khác. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:08AM)
[14] Đề tài cấp Nhà nước: Mô phỏng quá trình tạo hỗn hợp và cháy phân lớp của nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: 320604. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:10AM)
[15] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Thiết kế chế tạo hệ thống động lực của ô tô lai (hybrid) điện - nhiệt hai chỗ ngồi. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2004 -III- 33-TĐ. Năm: 2005. (Jan 10 2011 9:13AM)
[16] Đề tài cấp Thành phố: Quy hoạch tuyến giao thông cộng cộng thí điểm cho Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2004. (Jan 10 2011 8:54AM)
[17] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu Lao động nghề nghiệp và môi trường phục vụ giảng dạy về bảo vệ môi trường cho các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề thuộc khối công nghệ. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: B2002 -17-18-DAMT. Năm: 2003. (Jan 10 2011 8:50AM)
[18] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Xe buýt sạch cỡ nhỏ chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG phù hợp với điều kiện Việt Nam. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: B01-17-01TĐ. Năm: 2003. (Jan 10 2011 8:42AM)
[19] Đề tài cấp Thành phố: Quy hoạch môi trường kiểu động cho Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: Đề tài cấp Thành phố. Năm: 2003. (Jan 10 2011 8:44AM)
[20] Đề tài cấp Nhà nước: Mô phỏng quá trình cháy nhiên liệu trong động cơ đốt trong và động cơ tên lửa. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: Đề tài cấp Nhà nước. Năm: 2003. (Jan 10 2011 8:48AM)
[21] Đề tài Khác: Định hướng bảo vệ môi trường Tỉnh Bình Định đến năm 2010 và kế hoạch hành động bảo vệ môi trường đến năm 2005. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: Đề tài cấp Tỉnh. Năm: 2002. (Jun 1 2011 8:40AM)
[22] Đề tài Khác: Định hướng bảo vệ môi trường Tỉnh Bình Định đến năm 2010 và kế hoạch hành động bảo vệ môi trường đến năm 2005. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: Đề tài khác. Năm: 2002. (Jan 10 2011 8:39AM)
[23] Đề tài cấp Nhà nước: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong quá trình cháy. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: 96-III-CB-01. Năm: 2000. (Jan 10 2011 8:28AM)
[24] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu công nghệ chuyển đổi xe máy sử dụng xăng sang sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B00-III-14TĐ. Năm: 2000. (Jan 10 2011 8:32AM)
[25] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu sử dụng động cơ nhiên liệu khí ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B97-III-01TĐ. Năm: 1999. (Jan 10 2011 8:18AM)
[26] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ô nhiễm môi trường do phương tiện vận tải gây ra. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B96-15-TĐ-01. Năm: 1996. (May 14 2019 6:47PM)
[27] Đề tài Khác: Nghiên cứu cải tạo hệ thống phanh xe khách 52 chỗ ngồi. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Mã số: Đề tài khác. Năm: 1984. (Jan 9 2011 4:26PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của đọ ẩm viên nén nhiên liệu đến nhiệt độ và hiệu suất lò khí hóa. Tác giả: Phùng Minh Tùng, Bùi Văn Ga, Trần Thanh Sơn, Tống Duy Quốc, Hoàng Hồ Ngọc Hạnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 21(3). Trang: 1-5. Năm 2023. (Jul 23 2023 3:59PM)
[2]Bài báo: Mô phỏng phun trực tiếp hỗn hợp syngas-biogas-hydrogen có thành phần thay đổi vào buồng cháy động cơ dual fuel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Bùi Thị Minh Tú. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 21 (4). Trang: 68-74. Năm 2023. (Jul 23 2023 4:02PM)
[3]Tham luận: Tốc độ cháy tầng của khí Syngas nhiều thành phần H2/CO/CH4 trong buồng cháy đẳng tích. Tác giả: Nguyễn Minh Tiến, Bùi Văn Ga, Nguyễn Lê Châu Thành, Tống Duy Quốc. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 25, Hà Nội, 21-23/7/2022. Trang: 666-673. Năm 2023. (Jul 23 2023 4:07PM)
[4]Tham luận: So sánh các đặc trưng quá trình cháy của động cơ dual fuel biogas-hydrogen-diesel phun trực tiếp và phun gián tiếp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Huỳnh Tấn Tiến, Phạm Văn Quang. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 25, Hà Nội, 21-23/7/2022. Trang: 179-189. Năm 2023. (Jul 23 2023 4:10PM)
[5]Tham luận: Ảnh hưởng của syngas thu được từ khí hóa các loại biomass khác nhau đến tính năng quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trương Lê Bích Trâm. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 25, Hà Nội, 21-23/7/2022. Trang: 190-201. Năm 2023. (Jul 23 2023 4:12PM)
[6]Tham luận: Ảnh hưởng của hệ thống phun đến quá trình hình thành hỗn hợp động cơ chạy bằng nhiên liệu Syngas-Biogas-Hydrogen. Tác giả: Nguyễn Văn Đông, Bùi Văn Ga, Nguyễn Quang Trung, Phùng Minh Tùng. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 25, Hà Nội, 21-23/7/2022. Trang: 106-117. Năm 2023. (Jul 23 2023 4:14PM)
[7]Tham luận: Đặc trưng quá trình cháy động cơ xe gắn máy Honda Wave sử dụng nhiên liệu linh hoạt LPG-Ethanol. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Bùi Văn Tấn. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 25, Hà Nội, 21-23/7/2022. Trang: 773-787. Năm 2023. (Jul 23 2023 4:15PM)
[8]Tham luận: Sử dụng năng lượng phanh tái sinh để sản xuất HHO cải thiện quá trình cháy động cơ xe gắn máy. Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành, Bùi Văn Ga, Lê Văn Tụy, Nguyễn Văn Đông. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 25, Hà Nội, 21-23/7/2022. Trang: 616-626. Năm 2023. (Jul 23 2023 4:17PM)
[9]Tham luận: Phương pháp tính toán quản lý nhiệt hệ thống pin xe điện. Tác giả: Phạm Xuân Mai, Bùi Văn Ga, Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Lê Hoàng Phú Phạm. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 25, Hà Nội, 21-23/7/2022. Trang: 442-458. Năm 2023. (Jul 23 2023 4:19PM)
[10]Bài báo: So sánh mô phỏng và thực nghiệm khí hóa RDF từ chất thải răn ở nông thôn. Tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Nguyễn Văn Phụng, Triệu Đức Tông, Lê Ngọc Đức, Nguyễn Minh Tú, Trần Đình Quang, Nguyễn Văn Thức. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 21 (2). Trang: 78-83. Năm 2023. (Jul 23 2023 3:56PM)
[11]Tham luận: Cải tạo động cơ xăng truyền thống thành động cơ phun nhiên liệu khí.. Tác giả: Bùi Văn Hùng, Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Hồ Trần Ngọc Anh. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 24, Hà Nội-Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18-12-2021. Trang: 227-238. Năm 2022. (Jul 23 2023 9:12PM)
[12]Bài báo: Thành phần nhiên liệu và góc đánh lửa sớm tối ưu của động cơ sử dụng hỗn hợp syngas-biogas-hydrogen. Tác giả: Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Ga, Cao Xuân Tuấn, Võ Anh Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 20, No. 7. Trang: 10-16. Năm 2022. (Jul 23 2023 4:32PM)
[13]Bài báo: Mô phỏng quá trình cung cấp nhiên liệu linh hoạt syngas-biogas-hydrogen cho động cơ tính tại đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Cao Xuân Tuấn, Võ Anh Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 20, No. 9. Trang: 10-17. Năm 2022. (Jul 23 2023 4:34PM)
[14]Bài báo: Ảnh hưởng của vị trí cấp khí trên lò khí hóa đến thành phần và nhiệt trị của khí tổng hợp. Tác giả: Phùng Minh Tùng, Bùi Văn Ga, Trần Thanh Sơn, Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 20, No. 10.2. Trang: 1-7. Năm 2022. (Jul 23 2023 4:36PM)
[15]Bài báo: Điều chỉnh góc đánh lửa sớm động cơ chạy bằng hỗn hợp biogas-syngas-hydrogen trong hệ thống năng lượng tái tạo hybrid. Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Lê Minh Tiến, Bùi Văn Hùng, Nguyễn Lê Châu Thành. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 20, No. 3. Trang: 1-7. Năm 2022. (Jul 23 2023 4:39PM)
[16]Bài báo: Tự động điều chỉnh hệ số tương đương và góc đánh lửa sớm của động cơ tính tại đánh lửa cưỡng bức phun nhiên liệu khí tái tạo. Tác giả: Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Ga, Cao Xuân Tuấn, Trương Lê Bích Trâm, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng ISSN 1859-1531. Số: Vol. 20, No. 5, 2022. Trang: 30-37. Năm 2022. (Jul 23 2023 3:14PM)
[17]Bài báo: Điều chỉnh hệ số tương đương của động cơ chạy bằng hỗn hợp biogas-syngas-hydrogen trong hệ thống năng lượng tái tạo hybrid/Equivalence ratio adjustment for engine fueled with biogas-syngas-hydrogen in hybrid renewable energy system. Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Nguyễn Văn Đông, Bùi Văn Hùng, Phùng Minh Tùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng ISSN 1859-1531, Vol. 20, No. 4, 2022. Số: Vol. 20, No. 4. Trang: 18-25. Năm 2022. (Jul 23 2023 3:06PM)
[18]Tham luận: Cải tạo động cơ xăng truyền thống thành động cơ phun nhiên liệu khí. Tác giả: Bùi Văn Hùng, Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Hồ Trần Ngọc Anh. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 24, Hà Nội-Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18-12-2021. Trang: 227-238. Năm 2022. (Aug 7 2022 2:33PM)
[19]Tham luận: So sánh hiệu quả khí hóa các loại chất thải rắn trong sản xuất nông nghiệp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Trương Lê Bích Trâm, Huỳnh Ngọc Thành. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 24, Hà Nội-Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18-12-2021. Trang: 135-147. Năm 2022. (Aug 7 2022 2:35PM)
[20]Tham luận: Mô phỏng quá trình khí hóa viên nén nhiên liệu rdf trong lò khí hóa kiểu hút xuống. Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trần Thanh Hải Tùng, Phạm Đình Long. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 24, Hà Nội-Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18-12-2021. Trang: 120-134. Năm 2022. (Aug 7 2022 2:37PM)
[21]Bài báo: Điều chỉnh góc đánh lửa sớm động cơ chạy bằng hỗn hợp biogas-syngas-hydrogen trong hệ thống năng lượng tái tạo hybrid. Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi ThịMinh Tú, Lê Minh Tiến, Bùi Văn Hùng, Nguyễn Lê Châu Thành. ạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 20, No.3, 2022. Trang: 1-6. Năm 2022. (Aug 7 2022 2:29PM)
[22]Bài báo: Giải pháp công nghệ ứng dụng hydrate biogas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Đình Long, Nguyễn Lê Châu Thành. ạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: ol. 19, No. 3, 2021. Trang: 1-5. Năm 2021. (Aug 7 2022 2:31PM)
[23]Bài báo: Công nghệ nạp và lưu trữ năng lượng trên xe máy điện. Tác giả: ThS. Bùi Văn Hùng*; GS.TSKH. Bùi Văn Ga; PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú; TS. Trương Lê Bích Trâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 19, No. 1, 2021. Năm 2021. (Mar 15 2021 4:34PM)
[24]Bài báo: Thiết kế máy ép viên nén nhiên liệu RDF từ chất thải sinh hoạt. Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; ThS. Võ Anh Vũ*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 19, No. 2, 2021. Trang: 18. Năm 2021. (Apr 23 2021 10:34AM)
[25]Bài báo: TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM ĐỘNG CƠ PHUN BIOGAS-HHO TRÊN ĐƯỜNG NẠP. Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Lê Minh Tiến; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 49. Năm 2020. (Mar 3 2020 4:48PM)
[26]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA TIA PHUN MỒI DIESEL VÀ THÀNH PHẦN NHIÊN LIỆU ĐẾN TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM CỦA ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-HYDROGEN. Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái*; GS.TSKH. Bùi Văn Ga*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 4.1, 2020. Năm 2020. (May 18 2020 4:37PM)
[27]Bài báo: Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl. Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy . Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 35-41. Năm 2019. (Jun 6 2019 8:42AM)
[28]Bài báo: Kiểm soát tỉ lệ không khí/nhiên liệu của động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas nghèo pha HHO. Tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 11-16. Năm 2019. (Jun 6 2019 8:47AM)
[29]Bài báo: Chuyển đổi động cơ tĩnh tại truyền thống thành động cơ phun xăng trên đường nạp . Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 11, 2019. Năm 2019. (Dec 24 2019 10:41AM)
[30]Bài báo: Thiết lập giản đồ cung cấp nhiên liệu cho động cơ biogas-xăng. Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 9, 2019. Trang: 40. Năm 2019. (Nov 12 2019 1:53PM)
[31]Bài báo: Ảnh hưởng của thành phần hydrogen làm giàu biogas đến công chu trình và phát thải NOx của động cơ đánh lửa cưỡng bức.. Tác giả: Bùi Văn Ga, Cao Xuân Tuấn, Phạm Quốc Thái, Lê Minh Tiến, Nguyễn Văn Đông . Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Số: 21/2018. Trang: 175-184. Năm 2018. (Jun 11 2019 9:46AM)
[32]Tham luận: Nghiên cứu quá trình phun và cháy nhiên liệu xăng-ethanol trong động cơ Daewoo A16DMS. Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Huỳnh Tấn Tiến. Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Trang: 826-837. Năm 2018. (Jun 11 2019 9:52AM)
[33]Bài báo: Phỏng đoán sự phân bố nhiệt độ và NOx trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas được làm giàu bởi hydrogen. Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Phan Minh Đức; TS. Nguyễn Văn Đông. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 18. Năm 2018. (Feb 13 2019 9:28AM)
[34]Tham luận: Cung cấp nhiên liệu biogas-hydrogen cho động cơ đánh lửa cưỡng bức kéo máy phát điện trong hệ thống năng lượng tái tạo hybrid. Tác giả: Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Bùi Thị Minh Tú . Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Trang: 448-458. Năm 2018. (Jun 11 2019 9:42AM)
[35]Tham luận: Ảnh hưởng của thành phần H2 làm giàu biogas đến tính năng công tác và mức độ phát thải ô nhiễm của động cơ dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Quang Trung. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 20, Cần Thơ, 27-29 tháng 7 năm 2017, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2018, pp. 238-245. Trang: 238-245. Năm 2018. (Oct 11 2018 6:14AM)
[36]Tham luận: Ảnh hưởng của thành phần H2 làm giàu biogas đến tính năng công tác và mức độ phát thải ô nhiễm của động cơ dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Quang Trung. Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Trang: 238-245. Năm 2018. (May 14 2019 4:00PM)
[37]Tham luận: Xe gắn máy sinh thái. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Tấn. Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Trang: 894-906. Năm 2018. (Jun 11 2019 9:49AM)
[38]Bài báo: Nghiên cứu - chế tạo bộ đo lưu lượng biogas kiểu nhiệt cho động cơ biogas . Tác giả: ThS. Nguyễn Việt Hải*; GS.TSKH. Bùi Văn Ga. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(110).2017. Trang: 40. Năm 2017. (Apr 11 2017 11:10AM)
[39]Bài báo: Comparison of Performance and Pollution Emission of Engine Fueled with Gasoline Ethanol Blended Fuels and Biogas. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Van Dong, Bui Van Tan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 112. Trang: 93-99. Năm 2016. (Feb 24 2018 10:32AM)
[40]Bài báo: Mô phỏng sự bay hơi của tia nhiên liệu phun mồi trong động cơ dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga*, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Lê Trung. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 30. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[41]Bài báo: Ảnh hưởng của nhiên liệu, tỷ số nén và góc đánh lửa sớm đến quá trình cháy hỗn hợp xăng ethanol trong động cơ . Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Văn Đông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 22-26. Năm 2016. (Oct 11 2018 5:59AM)
[42]Bài báo: Mô phỏng sự bay hơi của tia nhiên liệu phun mồi trong động cơ dual fuel biogas-diesel. . Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Lê Trung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3 [100]. Trang: 24-29. Năm 2016. (Feb 24 2018 10:37AM)
[43]Bài báo: Ảnh hưởng của nhiên liệu, tỷ số nén và góc đánh lửa sớm đến quá trình cháy hỗn hợp xăng ethanol trong động cơ Daewoo. Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Văn Đông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1 [98]. Trang: 22-26. Năm 2016. (Feb 24 2018 10:41AM)
[44]Bài báo: Turbulent burning velocity in combustion chamber of SI engine fueled with compressed biogas . Tác giả: B. V. Ga, N. V. Dong and B. V. Hung. Vietnam Journal of Mechanics. Số: Vol 37, No3. Trang: 205-216. Năm 2015. (Feb 24 2018 10:53AM)
[45]Bài báo: Phân tích biến thiên áp suất trong động cơ dual fuel biogas-diesel cho bởi mô phỏng và thực nghiệm . Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: No 01(86). Trang: 24-29. Năm 2015. (Feb 24 2018 10:56AM)
[46]Bài báo: PHÂN TÍCH BIẾN THIÊN ÁP SUẤT TRONG ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-DIESEL CHO BỞI MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM. Tác giả: Bùi Văn Ga*; Nguyễn Việt Hải; Nguyễn Văn Anh; Võ Anh Vũ; Bùi Văn Hùng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 30. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[47]Bài báo: Phát triển phương pháp đo hệ số tương đương của động cơ dual fuel biogas diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga*, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 05(90).2015. Trang: 47. Năm 2015.
(Sep 24 2015 10:04AM)
[48]Bài báo: ĐỘNG CƠ HYBRID BIOGAS-DIESEL. Tác giả: Bùi Văn Ga*, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Bùi Văn Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 30. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[49]Tham luận: Mô phỏng quá trình cháy động cơ dual fuel biogas-diesel . Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ. Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc. Trang: 164-173. Năm 2014. (Feb 24 2018 10:59AM)
[50]Tham luận: Điều chỉnh thành phần hỗn hợp động cơ dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Xuân Thạch, Nguyễn Việt Hải, Bùi Văn Hùng. . Tuyển tập Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc, Phan Rang, 24-26/7/2014. Trang: 154-163. Năm 2014. (Feb 24 2018 11:08AM)
[51]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ dual fuel biogas-diesel . Tác giả: Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(84). Trang: 1-6. Năm 2014. (Feb 24 2018 11:09AM)
[52]Bài báo: Mô phỏng quá trình cháy dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Minh Tiến
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp Chí Giao Thông Vận Tải, số 4/2011, pp. 32-34. Năm 2011. (May 31 2011 6:18PM)
[53]Tham luận: Research on using alternative fuels at Danang University. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Proceedings of the workshop on Traffic and Environment. Hanoi, 9-10 August 2010, pp. 11-33
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2010.
(May 31 2011 6:26PM)
[54]Tham luận: Research on using alternative fuels at Danang University. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung. Proceedings of the workshop on Traffic and Environment. Hanoi, 9-10 August 2010, pp. 11-33. Năm 2010. (May 31 2011 6:27PM)
[55]Bài báo: Hệ thống động lực ô tô hybrid 2 chỗ ngồi sử dụng điện và khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Hồ Sĩ Xuân Diệu
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển-Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên-Huế, số 6(77)/2009, pp. 57-65. Năm 2009. (May 31 2011 6:32PM)
[56]Bài báo: Biến thiên CO2 trong khí quyển và viễn cảnh cân bằng carbon trong tương lai. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN QUANG
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 8-9/4/2009
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Năm 2009.
(Jan 11 2011 4:43PM)
[57]Bài báo: Hạn chế phát thải chất khí gây hiệu ứng nhà kính với công nghệ ứng dụng khí sinh học trên động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, NGUYEN VAN DONG. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 8-9/4/2009
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2009.
(Jan 11 2011 4:44PM)
[58]Bài báo: Khả năng giảm phát thải CO2 ở Việt Nam nhờ sản xuất điện năng bằng biogas. Tác giả: BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, NGUYEN VAN DONG
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1(30). Trang: 7-13. Năm 2009.
(Jan 11 2011 4:46PM)
[59]Bài báo: Xác định kích thước van cung cấp biogas cho động cơ hai nhiên liệu biogas/diesel nhiều xi lanh cỡ lớn. Tác giả: BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, TRAN THANH HAI TUNG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 3(32). Trang: 24-31. Năm 2009.
(Jan 11 2011 4:47PM)
[60]Bài báo: Định hướng đào tạo cho công nghiệp công nghệ cao. Tác giả: BUI VAN GA . Tạp chí Đầu tư nước ngoài
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 36. Trang: 50. Năm 2009.
(Jan 11 2011 4:48PM)
[61]Tham luận: Tính toán quá trình cung cấp biogas cho động động cơ nhiều xi lanh đánh lửa bằng tia lửa mồi. . Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Phi Quang. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:49PM)
[62]Tham luận: Giải pháp chống kích nổ cho động cơ có tỉ số nén cao sử dụng khí thiên nhiên. Tác giả: Lê Văn Tụy, Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Lê Văn Lữ, Nguyễn Ngọc Linh, Nhan Hồng Quang
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009. Năm 2009. (Jan 11 2011 4:50PM)
[63]Tham luận: Hiệu quả môi trường của ô tô hybrid hai chỗ ngồi sử dụng điện và khí dầu mỏ hoá lỏng LPG. Tác giả: Hồ Sĩ Xuân Diệu, Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Hữu Hường. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2009.
(Jan 11 2011 4:51PM)
[64]Tham luận: Xe gắn máy chạy bằng biogas nén. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Thế Anh, Hồ Tấn Quyền. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2009.
(Jan 11 2011 4:53PM)
[65]Tham luận: Giải pháp phối hợp công suất cho xe gắn máy hybrid. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Hương, Nguyễn Việt Hải
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009
marriage affairs open i want an affair
. Năm 2009.
(Jan 11 2011 4:54PM)
[66]Bài báo: Năng lượng “sạch” cho Đà Nẵng-Thành phố môi trường. Tác giả: Bùi Văn Ga. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2009.
(Jan 11 2011 4:54PM)
[67]Bài báo: Thiết kế xe gắn máy hybrid. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân, Nguyễn Hương. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Năm 2009.
(Jan 11 2011 4:56PM)
[68]Bài báo: Carbon Balance in the Atmosphere. Tác giả: Bùi Văn Ga. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 21-23/10/2009
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Năm 2009.
(Jan 11 2011 4:58PM)
[69]Bài báo: Compression Ignition Engine Fueled by Biogas. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN THANH HAI TUNG
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội nghị toàn quốc về Cơ học Thủy Khí, Phan Thiết, 25-27/7/2008. Năm 2008. (Jan 11 2011 4:31PM)
[70]Bài báo: Hệ thống cung cấp biogas cho động cơ dual-fuel biogas/diesel. Tác giả: BÙI VĂN GA, LÊ MINH TIẾN, NGUYỄN VĂN ĐÔNG, NGUYỄN VĂN ANH
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25). Trang: 17-22. Năm 2008. (Jan 11 2011 4:34PM)
[71]Bài báo: Tối ưu hóa quá trình cung cấp biogas cho động cơ tĩnh tại sử dụng hai nhiên liệu biogas-dầu mỏ. Tác giả: BÙI VĂN GA, TRẦN VĂN QUANG, TRƯƠNG LÊ BÍCH TRÂM, NGUYỄN PHI QUANG. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(28). Trang: 22-30. Năm 2008. (Jan 11 2011 4:35PM)
[72]Bài báo: Động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu biogas-diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN QUANG, TRUONG LE BICH TRAM. Tạp chí Giao Thông Vận Tải
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 23-26. Năm 2008.
(Jan 11 2011 4:38PM)
[73]Bài báo: Biogas-Gasoline Hybrid Engine. Tác giả: BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, TRAN HAU LUONG
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng,
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 3(26). Trang: 40-48. Năm 2008.
(Jan 11 2011 4:32PM)
[74]Bài báo: Xe gắn máy hybrid điện-gas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Quân
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Giao thông Vận tải
marriage affairs open i want an affair
. Số: 1+2. Trang: 49-51 và 68. Năm 2008.
(Jan 11 2011 4:29PM)
[75]Bài báo: Biogas-Petroleum Conversion Kit for Stationary Engines. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN THANH HAI TUNG, TRUONG LE BICH TRAM. Hội nghị "Nhiên liệu thay thế", Thành phố Hồ Chí Minh, 22-12-2008
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2008.
(Jan 11 2011 4:42PM)
[76]Tham luận: Xe chở rác ba bánh chạy bằng LPG. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Văn Tụy, Huỳnh Bá Vang. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 7-8/12/2007
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2007.
(Jan 11 2011 4:27PM)
[77]Tham luận: Tinh luyện khí biogas để chạy động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA, NGO VAN LANH, NGO KIM PHUNG. Khoa học và Phát triển, Đà Nẵng. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:03PM)
[78]Bài báo: So sánh bức xạ của bồ hóng cho bởi mô hình và thực nghiệm. Tác giả: TRAN VAN NAM, BUI VAN GA, NGUYEN NGOC LINH
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1(18). Trang: 49-55. Năm 2007.
(Jan 11 2011 3:59PM)
[79]Bài báo: Thử nghiệm khí biogas trên động cơ xe gắn máy. Tác giả: BUI VAN GA, NGO VAN LANH, NGO KIM PHUNG, VENET CEDERIC. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1(18). Trang: 1-5. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:01PM)
[80]Bài báo: Experimental Study of Radiation Heat Transfer Coefficient of Diffusion Flames. Tác giả: BUI VAN GA, LE VAN TUY, HUYNH BA VANG, NGUYEN NGOC LINH. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 29, No. 2, pp. 98-104. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:04PM)
[81]Bài báo: Hệ thống cung cấp khí biogas cho Động cơ kéo máy phát điện 2HP. Tác giả: BUI VAN GA, TRUONG LE BICH TRAM, TRUONG HOANG THIEN, PHAM DUY PHUC, DANG HUU THANH, Juliand ARNAUD. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(20). Trang: 80-85. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:06PM)
[82]Bài báo: Nghiên cứu hệ thống không tải-làm đậm cho động cơ sử dụng nhiên liệu khí. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Giao thông-Vận tải. Số: 9. Trang: 36-37 và 28. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:08PM)
[83]Bài báo: Hệ thống cung cấp khí biogas cho động cơ cỡ nhỏ. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trương Lê Bích Trâm, Trương Hoàng Thiện, Lê Minh Tiến. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007. Trang: 159-168. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:18PM)
[84]Bài báo: Đánh giá mô hình tính toán bức xạ bồ hóng bằng thực nghiệm trên ngọn lửa Diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Nguyễn Ngọc Linh. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007. Trang: 141-150. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:19PM)
[85]Bài báo: Ảnh hưởng của vị trí cung cấp không khí thứ cấp đến nồng độ CO và NOx trong khí thải lò đốt công nghiệp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Văn Lữ. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007. Trang: 151-158. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:21PM)
[86]Bài báo: Bài toán năng lượng và môi trường trong giao thông đô thị ở Việt Nam. Tác giả: Bùi Văn Ga, Huỳnh Bá Vang, Hồ Sĩ Xuân Diệu, Nguyễn Quân. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Năm 2007.
(Jan 11 2011 4:22PM)
[87]Bài báo: Sử dụng khí biogas trên động cơ đốt trong cỡ nhỏ. . Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Tiến. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 7-8/12/2007
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 135-148. Năm 2007.
(Jan 11 2011 4:24PM)
[88]Bài báo: Thiết kế hệ thống động lực cho ô tô hybrid điện-nhiệt hai chỗ ngồi. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Hồ Sĩ Xuân Diệu, Nguyễn Quân
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 7-8/12/2007. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:25PM)
[89]Bài báo: Động cơ tĩnh tại sử dụng biogas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Tiến
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội nghị "Đào tạo cán bộ trong lĩnh vực môi trường", Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng, ngày 29-12-2007. Năm 2007. (Jan 11 2011 4:28PM)
[90]Bài báo: Xe chở rác cỡ nhỏ chạy bằng LPG. Tác giả: BUI VAN GA. Khoa học và Công nghệ số. Đại học Đà Nẵng. Số: 10. Trang: 15-20. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:45PM)
[91]Bài báo: Tính năng của động cơ 100cc khi chạy bằng LPG với bộ phụ kiện DATECHCO-GA5. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, HO TAN QUYEN, TRAN DIEN. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Vũng Tàu. Trang: 165-172. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:47PM)
[92]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố vận hành lò đốt công nghiệp đến nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải. Tác giả: BUI VAN GA, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Vũng Tàu. Trang: 173-184. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:48PM)
[93]Bài báo: So sánh đặc tính của động cơ 100cc khi chạy bằng xăng và bằng LPG với bộ phụ kiện DATECHCO-GA5. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN DIEN. Tạp chí Giao Thông-Vận Tải
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 7. Trang: 15-17. Năm 2006.
(Jan 11 2011 3:50PM)
[94]Bài báo: Combustion of LPG-Air Lean Mixture: A solution for pollution reduction of motorcycles in Vietnam. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM. The 6th General Seminar of the Core University Program “Environmental Science and Technology for sustainability of Asia, Kumamoto. Trang: 361-367. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:51PM)
[95]Bài báo: Tính năng xe chở rác ba bánh chạy bằng LPG. Tác giả: BUI VAN GA, LE VAN TUY, HUYNH BA VANG. Tạp chí Giao Thông-Vận Tải. Số: 10. Trang: 32-34. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:53PM)
[96]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm sự hình thành NOx và CO trong buồng đốt lò hơi công nghiệp. Tác giả: BUI VAN GA, LE VAN LU. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3(15), 4(16). Trang: 1-5. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:54PM)
[97]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm hệ số bức xạ nhiệt của ngọn lửa khuếch tán. Tác giả: NGUYEN NGOC LINH, BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, HUYNH BA VANG, LE VAN LU. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3(15), 4(16). Trang: 10-14. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:56PM)
[98]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm truyền nhiệt bức xạ trong buồng cháy động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN NGOC LINH. Tạp chí Giao Thông-Vận Tải. Số: 12. Trang: 27-29. Năm 2006. (Jan 11 2011 3:57PM)
[99]Bài báo: Temperature and Soot Distribution Analysis in Pre-Chamber of MAZDA WL Engine by AVL Visioscope. Tác giả: BUI VAN GA, DUONG VIET DUNG, HUYNH BA VANG, NGUYEN NGOC LINH
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Paper 042, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005 Hanoi. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:38PM)
[100]Bài báo: Xe gắn máy sạch. Tác giả: BUI VAN GA
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Giao Thông Vận Tải. Số: 1+2. Trang: 75-77. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:17PM)
[101]Bài báo: Ô tô hybrid (lai) Việt Nam. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN QUAN. Khoa học và Phát triển. Số: 109+110. Trang: 28-32. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:18PM)
[102]Bài báo: Xe kéo rác. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN QUAN. Khoa học và Phát triển. Số: 111. Trang: 14-17. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:21PM)
[103]Tham luận: Tính toán bức xạ bồ hóng trong ngọn lửa Diesel. . Tác giả: BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, NGUYEN NGOC LINH. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005. Hạ Long. Trang: 77-86. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:23PM)
[104]Bài báo: Quan hệ giữa nồng độ bồ hóng và nồng độ NOx trong sản phẩm cháy của lò hơi. Tác giả: BUI VAN GA, DUONG VIET DUNG, LE VAN LU
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005. Hạ Long. Trang: 107-114. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:25PM)
[105]Bài báo: Calculation of Velocity Field of LPG Jet in Combustion Chamber of GDI Engine Under Effect of Admission Gas Flow. Tác giả: BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG, PHAM THI KIM LOAN. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005. Hạ Long. Trang: 99-106. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:27PM)
[106]Tham luận: Phần mềm tính toán hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG cho động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, HO TAN QUYEN, LE VAN TUY. Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005. Hạ Long. Trang: 87-98. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:29PM)
[107]Bài báo: Mô phỏng sự phân lớp nồng độ nhiên liệu trong buồng cháy động cơ GDI sau khi kết thúc quá trình phun. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN HUU HUONG, LE VAN LU
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Giao Thông Vận Tải. Số: 6. Trang: 32-33. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:32PM)
[108]Bài báo: Tramway-Giải pháp phù hợp với giao thông công cộng Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA. Tạp chí Giao thông-Vận tải
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 9. Trang: 53-55. Năm 2005.
(Jan 11 2011 3:34PM)
[109]Tham luận: Correlation Between Soot and NOx Concentrations in Combustion Products of Industrial Furnance. Tác giả: BUI VAN GA, DUONG VIET DUNG, LE VAN LU. Paper 047, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005 Hanoi. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:44PM)
[110]Bài báo: Nghiên cứu hệ thống động lực cho ô tô hybrid (lai) Việt Nam. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN QUAN. Tạp chí Giao Thông Vận Tải. Số: 3. Trang: 58-60. Năm 2005. (Jan 11 2011 3:20PM)
[111]Tham luận: Numerical Code for Calculation of LPG supplying System of Spark Ignition Engines. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, HO TAN QUYEN, LE VAN TUY
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Paper 045, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005 Hanoi
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Năm 2005.
(Jan 11 2011 3:43PM)
[112]Tham luận: Tính tóan tia phun LPG trong buồng cháy động cơ bằng phần mềm FLUENT. Tác giả:  BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, DUONG VIET DUNG, NHAN HONG QUANG
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội nghị Cơ học Thủy khí tòan quốc lần thứ 8, Hà Tiên. Trang: 108-114. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:51PM)
[113]Bài báo: Hệ thống nhiên liệu của xe gắn máy chạy bằng ga LPG. Tác giả: BUI VAN GA, BUI THI MINH TU. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 10. Trang: 23-24 và 27. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:09PM)
[114]Tham luận: Đo nồng độ bồ hóng trong buồng cháy Phụ của động Cơ Mazda WL bằng visioscope. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, LE VAN TUY, NGUYEN NGOC LINH
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Hội nghị Cơ học Thủy khí tòan quốc lần thứ 8. Hà Tiên. Trang: 89-97. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:49PM)
[115]Tham luận: Three-zone model in calculating stratified-charge combustion process of LPG direct injection spark ignition engine. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, NGUYEN HUU HUONG, NGUYEN NGOC LINH. Tuyển tập các báo cáo hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 25 năm Thành lập Viện Cơ học. Hà Nội. Trang: 45-54. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:13PM)
[116]Tham luận: Soot formation analysis in turbulent diffusion flames. Tác giả:  BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH. Tuyển tập các báo cáo hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 25 năm Thành lập Viện Cơ học. Hà Nội
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 55-69. Năm 2004.
(Jan 11 2011 3:14PM)
[117]Bài báo: Thiết kế bố trí hệ thống động lực trên ô tô hybrid 2 chỗ ngồi. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN QUAN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 4(8). Trang: 4-8. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:15PM)
[118]Bài báo: Sử dụng LPG trên xe gắn máy và xe búyt nhỏ. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, LE VAN TUY, HO TAN QUYEN. Hội nghị Khoa học-Công nghệ, Kỷ Niệm 40 năm Ngày Thành lập Cục Đăng Kiểm Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Trang: 116-121. Năm 2004.
(Jan 11 2011 2:34PM)
[119]Bài báo: Ô tô hybrid : Phương tiện giao thông cá nhân ô sạch phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tác giả: BUI VAN GA, HO SY XUAN DIEU. Hội nghị Khoa học-Công nghệ, Kỷ Niệm 40 năm Ngày Thành lập Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Hà Nội. Trang: 165-172. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:36PM)
[120]Bài báo: Đào tạo nhân lực phục vụ sự phát triển Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA. Khoa học và Phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 101. Trang: 6-7&39. Năm 2004.
(Jan 11 2011 2:39PM)
[121]Bài báo: Đào tạo nhân lực phục vụ sự phát triển Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Khoa học và Phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 101. Trang: 6-7&39. Năm 2004.
(Jan 11 2011 2:40PM)
[122]Bài báo: Tramway : Giải pháp phù hợp với giao thông công cộng ở Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Khoa học và Phát triển. Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 102. Trang: 9-11,15. Năm 2004.
(Jan 11 2011 2:45PM)
[123]Bài báo: Các thông số kỹ thuật phù hợp với hệ thống tramway tương lai của Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA. Khoa học và Phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng. Số: 104. Trang: 4-8. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:46PM)
[124]Tham luận: Đánh giá mô hình tạo bồ hóng của Tesner-Magnussen bằng thực nghiệm trên ngọn lửa Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Hội nghị Cơ học Thủy khí tòan quốc lần thứ 8, Hà Tiên. Trang: 98-107. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:48PM)
[125]Tham luận: Calculation of stratified-charge combustion in LPG direct injection spark ignition engine. Tác giả: BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI, NGUYEN HUU HUONG, NGUYEN NGOC LINH. International Automotive Congress CONAT 2004, Brasov, Romania. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:55PM)
[126]Tham luận: Soot formation analysis in turbulent diffusion flames by Visoscope. Tác giả: BUI VAN GA, PHUNG XUAN THO, PHAM XUAN MAI, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH. International Automotive Congress CONAT 2004, Brasov, Romania
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2004.
(Jan 11 2011 2:57PM)
[127]Tham luận: Temperature distribution and soot formation analysis in pre-chamber of Mazda WL engine by AVL Visioscope. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN THANH H. TUNG, PHAM XUAN MAI, NG. NGOC LINH. International Automotive Congress CONAT 2004, Brasov, Romania. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:58PM)
[128]Bài báo: Nghiên cứu sự phân bố bồ hóng trong buồng cháy phụ của động cơ MAZDA WL bằng visioscope. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, HO SI XUAN DIEU, NGUYEN NGOC LINH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 48-49. Trang: 151-156. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:00PM)
[129]Bài báo: Bộ phụ kiện GA-01 cho xe gắn máy chạy gas LPG. Tác giả: BUI VAN GA, BUI THI MINH TU, PHAM THI DONG PHUONG. Khoa học và Phát triển. Số: 106. Trang: 27-30. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:08PM)
[130]Tham luận: Quá trình cháy: Mô hình hóa và thực nghiệm. . Tác giả: BUI VAN GA. Tuyển tập các báo cáo hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 25 năm Thành lập Viện Cơ học. Hà Nội. Trang: 38-44. Năm 2004. (Jan 11 2011 3:11PM)
[131]Bài báo: Sự hình thành bồ hóng trong ngọn lửa Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, PHUNG XUAN THO, NGUYEN NGOC LINH. Tạp chí Giao thông-Vận tải. Số: 7. Trang: 37-39. Năm 2004. (Jan 11 2011 2:53PM)
[132]Bài báo: Soot formation analysis in turbulent diffusion flames. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, NGUYEN NGOC LINH
walgreens prints coupons open free printable coupons
. National Conference of Fluid Mechanics, Hanoi
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Năm 2004.
(Jan 11 2011 2:33PM)
[133]Bài báo: Trí thức với sự phát triển của Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Khoa học và Phát triển. Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 97. Trang: 10-12&32. Năm 2003.
(Jan 11 2011 2:29PM)
[134]Bài báo: Xác định trường nồng độ của tia phun LPG trong buồng cháy động cơ bằng phương pháp phân tích ảnh. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Nguyễn Hữu Hường, Phạm Xuân Mai. Khoa học và Công nghệ. Số: 42-43. Trang: 57-62. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:17PM)
[135]Bài báo: Xử lý chất thải rắn. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam. Tạp chí Khoa học và Phát triển
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 25-28. Năm 2003.
(Jan 11 2011 2:15PM)
[136]Bài báo: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý môi trường công nghiệp. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN NGOC DIEP, TRAN VAN NAM, BUI THI MINH TU, NGUYEN TRUNG DUNG. Tuyển tập Hội nghị Khoa học và Công nghệ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên,
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 87-98. Năm 2003.
(Jan 11 2011 2:22PM)
[137]Tham luận: Phần mềm hỗ trợ qui hoạch bãi chôn lấp rác. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN NGOC DIEP, BUI THI MINH TU, NGUYEN TRUNG DUNG. Tuyển tập Hội nghị Khoa học và Công nghệ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trang: 109-117. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:24PM)
[138]Bài báo: “ENVINDUS”: Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN NGOC DIEP, TRAN VAN NAM, BUI THI MINH TU, NGUYEN TRUNG DUNG. Tạp chí Khoa học và Phát triển-Đà Nẵng. Số: 95. Trang: 23-25. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:26PM)
[139]Tham luận: Xe gắn máy hai nhiên liệu LPG/xăng. Tác giả: BUI VAN GA
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Đăng Kiểm Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 9-12. Năm 2003.
(Jan 11 2011 2:28PM)
[140]Tham luận: Công nghệ phục hồi và bảo vệ bờ biển. Tác giả: Phạm Văn Lang, Bùi Văn Ga, Phạm Xuân Mai, Phạm Thị Kim Loan, Charles HELBRINGER. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:10PM)
[141]Bài báo: Xử lý chất thải rắn và qui hoạch bãi chôn lấp rác cho Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Ngọc Diệp, Hoàng Thị Lan Phương, Cao Xuân Tuấn, Lê Thị Hải Anh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:12PM)
[142]Bài báo: Xác định tốc độ cháy của hỗn hợp LPG-không khí trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Phùng Xuân Thọ, Nguyễn Hữu Hường. Khoa học và Công nghệ. Số: 42-43. Trang: 63-68. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:19PM)
[143]Bài báo: Tạo hỗn hợp phân lớp trong buồng cháy động cơ phun LPG trực tiếp bằng cánh hướng dòng đặt trước xú páp nạp. Tác giả: Bui Van Ga, Nguyen Ngoc Linh, Nguyen huu Huong
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chi Giao thông vận tải
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 7. Trang: 55-58. Năm 2003.
(Jan 11 2011 1:51PM)
[144]Tham luận: Mô hình ba khu vực trong tính toán quá trình cháy phân lớp của động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp LPG. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen huu Huong, Le Van Lu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tuyển tập Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng. Trang: 116-124. Năm 2003. (Jan 11 2011 1:53PM)
[145]Bài báo: Xác định trường nồng độ của tia phun LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức bằng mô hình hiện tượng. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung, Nguyen Huu Huong, Nguyen Ngoc Linh. Tuyển tập Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Trang: 125-132. Năm 2003.
(Jan 11 2011 1:54PM)
[146]Bài báo: Xác định trường tốc độ của tia phun LPG bằng mô hình thực nghiệm. Tác giả: Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nhan Hong Quang, Nguyen huu Huong. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng. Trang: 467-476. Năm 2003. (Jan 11 2011 1:56PM)
[147]Bài báo: Tốc độ cháy của LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nguyen Huu Huong. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng. Trang: 477-484. Năm 2003. (Jan 11 2011 1:57PM)
[148]Tham luận: Nghiên cứu sự phân bố nồng độ trong tia phun bằng phương pháp quay phim cao tốc. Tác giả: Bui Van Ga, Pham Xuan Mai, Nguyen Huu Huong, Ho Tan Quyen. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Năm 2003.
(Jan 11 2011 1:58PM)
[149]Bài báo: Technologie Douce pour la protection du litoral. Tác giả: BUI Van Ga, PHAM Xuan Mai, HELBRINGER Charles. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng. Trang: 306-311. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:00PM)
[150]Tham luận: Numerical simulation of the flow in a Francis turbine at nominal and off-design operating conditions. Tác giả: Pham Thi Kim Loan, Bui Van Ga. Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003.Đà Nẵng. Trang: 279-286. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:01PM)
[151]Tham luận: Caracterisation et comportement thermique de cloisons contenant un Materiau à Changement de Phase (MCP). Congrès Francais de Thermique, SFT 2003, Grenoble, France, 3-6 Juin 2003. . Tác giả: Maha AHMAD, Van Ga BUI , André BONTEMPS, Hébert SALLEE,Daniel QUENARD . Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:04PM)
[152]Bài báo: Phương tiện giao thông sạch phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tác giả: Bui Van Ga, Ho Tan Quyen, Nhan Hong Quang. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:05PM)
[153]Tham luận: Động cơ cháy phân lớp sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: Bui Van Ga, Pham Xuan Mai, Nguyen Huu Huong, Nguyen Ngoc Linh. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003. (Jan 11 2011 2:07PM)
[154]Bài báo: Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghiệp ENVINDUS. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Ngọc Diệp, Trần Văn Nam. Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh
marriage affairs open i want an affair
. Năm 2003.
(Jan 11 2011 2:09PM)
[155]Bài báo: Mô hình hóa quá trình cháy phân lớp trong động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp LPG. Tác giả: Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nguyen Huu Huong. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 9. Năm 2002. (Jan 11 2011 2:20PM)
[156]Tham luận: Simulation of highly vapoized fuel jet in combustion chamber of spark ignition engine. Tác giả: Bui Van Ga, Nhan Hong Quang, Nguyen Huu Huong. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Tập IV. Trang: 112-119. Năm 2002. (Jan 11 2011 1:43PM)
[157]Bài báo: So sánh các đặc trưng của tia phun LPG với các tia phun nhiên liệu lỏng truyền thống. Tác giả: Bui Van Ga, Duong Viet Dung, Phan Quang Xung. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Tập V: Cơ học máy, Hà Nội. Trang: 148 - 155. Năm 2002. (Jan 11 2011 1:45PM)
[158]Tham luận: Một phương pháp mô phỏng ảnh hưởng của bộ phận hướng dòng đến dòng chảy tại cửa vảo của bánh công tác Tuabin Francis. Tác giả: Pham Thi Kim Loan, Bui Van Ga
marriage affairs open i want an affair
. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII. Tập V: Cơ học máy. Trang: 156 - 161. Năm 2002. (Jan 11 2011 1:46PM)
[159]Bài báo: Quá trình cháy trong động cơ đốt trong. Tác giả: Bùi Văn Ga. Nhà Xuất Bản Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2002.
(Jan 11 2011 11:29AM)
[160]Bài báo: Tính toán biên dạng cánh mảnh của ống ngưng hơi. Tác giả: Bui Van Ga, Phan Quang Xung
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 34 + 35. Trang: 91-96. Năm 2002.
(Jan 11 2011 1:29PM)
[161]Bài báo: Qui hoạch mạng lưới giao thông công cộng Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam. Tạp chí Khoa học và Phát triển, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đà Nẵng. Số: 87. Trang: 16-19. Năm 2002. (Jan 11 2011 1:48PM)
[162]Bài báo: Tính toán biên dạng cánh mảnh của ống ngưng hơi. Tác giả: Bùi Văn Ga, Phan Quang Xưng, André BONTEMPS. Khoa Học và Công Nghệ. Số: 34-35. Trang: 91-96. Năm 2002. (Jan 11 2011 11:17AM)
[163]Bài báo: So sánh các đặc trưng của tia phun LPG so với các tia phun nhiên liệu lỏng truyền thống. Tác giả: Phan Quang Xưng, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 9. Trang: 1-8. Năm 2002.
(Jan 11 2011 11:22AM)
[164]Bài báo: Phương pháp mới mô phỏng ảnh hưởng của bộ phận hướng dòng đến dòng chảy tại cửa vào của bánh công tác tuabin Francis. Tác giả: Phạm Thị Kim Loan, Bùi Văn Ga, Jean Louis KUENY. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Trang: 93-98. Năm 2002. (Jan 11 2011 11:23AM)
[165]Tham luận: Đánh giá sai số trong tính toán hệ số truyền nhiệt qua ống ngưng có cánh mảnh. Tác giả: Bùi Văn Ga, Phan Quang Xưng, André BONTEMPS. Hội Nghị Khoa học-Công nghệ lần thứ 8, Đại học Bách Khoa- ĐHQG T.p Hồ Chí Minh, 25 - 26/4/2002, Phân Ban G.T. Trang: 135-140. Năm 2002. (Jan 11 2011 11:25AM)
[166]Tham luận: Methodologies for determinining fuel consumption and gas exhaust for a Daewoo Cielo car in difficult urban traffic. Tác giả: Phạm Xuân Mai, Nguyễn Lê D. Khải, Bùi Văn Ga, L. Georgescu. Hội Nghị Khoa học-Công nghệ lần thứ 8, Đại học Bách Khoa- ĐHQG T.p Hồ Chí Minh, 25 - 26/4/2002, Phân Ban G.T
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Năm 2002.
(Jan 11 2011 11:26AM)
[167]Bài báo: Xây dựng phần mềm tính toán quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Le Van Tuy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 36 + 37. Trang: 131-137. Năm 2002. (Jan 11 2011 11:27AM)
[168]Bài báo: Tính toán biên dạng cánh mảnh của ống ngưng hơi. Tác giả: Bui Van Ga, Phan Quang Xung
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 34 + 35. Trang: 91-96. Năm 2002. (Jan 11 2011 11:28AM)
[169]Bài báo: Mô phỏng tia phun khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Trần Văn Nam. Khoa Học và Công Nghệ. Số: 30-31. Trang: 97-103. Năm 2001. (Jan 11 2011 11:15AM)
[170]Bài báo: Quá trình bốc hơi của tia phun khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trong buồng cháy động cơ. Tác giả: Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng. Tạp chí Giao thông Vận tải
marriage affairs open i want an affair
. Số: 12. Trang: 32-34. Năm 2001.
(Jan 11 2011 11:12AM)
[171]Tham luận: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong qua trình cháy. Phần 4 : Mô hình hóa sự hình thành NOx trong buồng cháy động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TR.THANH HAI TUNG. Tuyển tập toàn văn các báo cáo tại Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lí và hóa lí thuyết, Hà Nội. Trang: 203-209. Năm 2001. (Jan 11 2011 10:58AM)
[172]Bài báo: Vấn đề kinh tế và môi trường trong tái sinh chất thải plastic. Kinh tế chất thải trong phát triển bền vững. Tác giả:  BUI VAN GA
marriage affairs open i want an affair
. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm 2001. (Jan 11 2011 10:59AM)
[173]Bài báo: Sử dụng xe gắn máy chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng để làm giảm ô nhiễm môi trường không khí. Tác giả: Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Nguyễn Hữu Hường. Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ Giao Thông Vận Tải)
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 4. Trang: 51-54. Năm 2001.
(Jan 11 2011 11:01AM)
[174]Bài báo: Mô hình hóa diễn biến áp suất trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức phun LPG trực tiếp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Phan Minh Đức, M. Brun,J, M. Vignon. Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ Giao Thông Vận Tải). Số: 11. Trang: 43-46. Năm 2001. (Jan 11 2011 11:06AM)
[175]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm tia phun khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, M. Brun, J.M. Vignon. Khoa Học và Công Nghệ. Số: 29. Trang: 39-43. Năm 2001. (Jan 11 2011 11:08AM)
[176]Bài báo: Xe gắn máy chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng: Một giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường không khí đô thị. Tác giả: Bùi Văn Ga. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 6 (khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên), Bộ KHCNMT, Đà Nẵng. Trang: 292-298. Năm 2001. (Jan 11 2011 11:09AM)
[177]Tham luận: Mô hình hóa sự phát tán các chất ô nhiễm từ ống khói công nghiệp. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nhan Hồng Quang. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 6 (khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên), Bộ KHCNMT, Đà Nẵng. Trang: 258-264. Năm 2001. (Jan 11 2011 11:11AM)
[178]Bài báo: Một số kết quả thực nghiệm trên xe máy sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, HO TAN QUYEN. Tạp chí Giao thông Vận tải
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 5. Trang: 35-37. Năm 2000.
(Jan 11 2011 10:37AM)
[179]Bài báo: Tính tóan tia phun khuếch tán trong môi trường không khí yên tĩnh. Tác giả: BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Bảo hộ Lao động
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 8. Trang: 15-18. Năm 2000.
(Jan 11 2011 10:39AM)
[180]Bài báo: Hệ thống nhiên liệu của xe máy sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, NGUYEN HUU HUE. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 7. Trang: 1-5. Năm 2000.
(Jan 11 2011 10:41AM)
[181]Bài báo: Mô hình tia phun chảy tầng trong môi trường không khí không yên tĩnh. Tác giả: BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Bảo hộ Lao động. Số: 7. Trang: 15-20. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:42AM)
[182]Bài báo: Tính toán tia phun rối, khuếch tán chịu ảnh hưởng của lực trọng trưòng trong môi trường không khí vận động. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN HUU HUONG
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 7. Trang: 66-70. Năm 2000.
(Jan 11 2011 10:44AM)
[183]Bài báo: Nghiên cứu sự phân bố nồng độ các chất ô nhiễm trong tia phun rối khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG, NG. HUU HUONG. Tạp chí Bảo Hộ Lao Động
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 11. Trang: 8-10. Năm 2000.
(Jan 11 2011 10:49AM)
[184]Bài báo: ảnh hưởng của các thông số vận hành đến tính năng của động cơ sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: BUI VAN GA, LE VAN TUY, Maurice BRUN. Tạp chí Giao thông vận tải
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 10. Trang: 27-29. Năm 2000.
(Jan 11 2011 10:51AM)
[185]Bài báo: Bộ tạo hỗn hợp cho xe gắn máy sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN HUU HUE . Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 12. Trang: 44-47. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:53AM)
[186]Bài báo: Bộ chế hòa khí hai nhiên liệu LPG/xăng dùng cho xe gắn máy hai bánh. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN HUU HUE. Tạp chí Khoa học-Công nghệ. Số: 25-26. Trang: 69-73. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:54AM)
[187]Bài báo: Nghiên cứu công nghệ chuyển đổi xe máy sử dụng xăng sang sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Tác giả: BUI VAN GA. Đề tài trọng điểm cấp Bộ, mã số B00-III-14TĐ. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:56AM)
[188]Tham luận: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong qua trình cháy. Phần 3 : Mô hình hóa sự hình thành bồ hóng trong buồng cháy động cơ Diesel phun trực tiếp. Tác giả: BUI VAN GA. Tuyển tập toàn văn các báo cáo tại Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lí và hóa lí thuyết
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 193-201. Năm 2000.
(Jan 11 2011 10:30AM)
[189]Bài báo: Sử dụng xăng không pha chì ở Việt Nam. Tác giả: BUI VAN GA. Tạp chí Giao Thông Vận tải. Số: 3. Trang: 49-51. Năm 2000. (Jan 11 2011 10:32AM)
[190]Bài báo: Tính toán sự khuếch tán của các chất ô nhiễm trong môi trường không khí. Tác giả: BUI VAN GA
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 19-20. Trang: 109-115. Năm 1999.
(Jan 10 2011 4:16PM)
[191]Tham luận: Tính toán sự hình thành và khuếch tán của bồ hóng trong cột khói của các đám cháy lớn. Tác giả: BUI VAN GA. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí và phòng chống thiên tai
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 135-142. Năm 1999.
(Jan 11 2011 10:09AM)
[192]Bài báo: Giới thiệu một số kết quả tính toán chế độ quay lồng của tua-bin bằng phần mềm N3S. Tác giả:  PHAM THI K. LOAN, BUI VAN GA. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 19-20. Trang: 116-120. Năm 1999. (Jan 11 2011 10:11AM)
[193]Tham luận: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong qua trình cháy. Phần 2 : Mô hình hóa quá trình cháy và sự hình thành bồ hóng trong ngọn lửa khuếch tán. Tác giả:  BUI VAN GA
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tuyển tập toàn văn các báo cáo tại Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa lí và hóa lí thuyết
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Trang: 299-320. Năm 1999.
(Jan 11 2011 10:13AM)
[194]Tham luận: Nghiên cứu sử dụng động cơ nhiên liệu khí ở Việt Nam. Tác giả: BUI VAN GA. Đề tài trọng điểm cấp Bộ, mã số B97-III-01TĐ. Năm 1999. (Jan 11 2011 10:16AM)
[195]Bài báo: Mô hình hóa sự phát tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí. Tác giả: BUI VAN GA
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 10-12. Năm 1999.
(Jan 11 2011 10:20AM)
[196]Bài báo: Tính toán nồng độ NOx trong buồng cháy động cơ Diesel phun gián tiếp. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học-Công nghệ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 21. Trang: 1-4 và 65. Năm 1999.
(Jan 11 2011 10:26AM)
[197]Tham luận: Ô tô và ô nhiễm môi trường. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI, VAN THI BONG. Nhà Xuất Bản Giáo dục. Năm 1999. (Jan 11 2011 10:28AM)
[198]Bài báo: Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong hoạt động công nghiệp. Tác giả: BUI VAN GA
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 6-7. Trang: 14-17. Năm 1999.
(Jan 11 2011 10:14AM)
[199]Bài báo: Tính toán quá trình cháy động cơ Diesel theo mô hình ngọn lửa khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI, Maurice BRUN. Tạp chí Khoa học & Công nghệ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 15. Trang: 39-46. Năm 1998.
(Jan 10 2011 3:46PM)
[200]Bài báo: Ô tô sử dụng nhiên liệu khí: một giải pháp giảm ô nhiễm môi trường. Tác giả: BUI VAN GA, DUONG V. DUNG. Thông tin Môi trường số 2-3/1998, Sở KHCNMT Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 18-20. Năm 1998.
(Jan 10 2011 3:48PM)
[201]Bài báo: Bố trí mạng lưới quan trắc môi trường không khí tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM. Thông tin Môi trường số 5-6/1998, Sở KHCNMT Đà Nẵng. Trang: 17-23. Năm 1998. (Jan 10 2011 3:59PM)
[202]Tham luận: Tính toán sự khuếch tán của các chất ô nhiễm trong môi trường không khí. Tác giả: BUI VAN GA. Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí và môi trường Hội cơ học Việt Nam-Hội cơ học Thủy khí, Đà Nẵng. Năm 1998. (Jan 10 2011 4:00PM)
[203]Bài báo: Tính toán sự phân bố đại lượng bảo toàn trong mô hình cháy khuếch tán bằng hàm đa thức bậc hai. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 1-5. Năm 1998. (Jan 10 2011 3:42PM)
[204]Bài báo: Mô hình hóa quá trình cháy và sự hình thành CO trong động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM . Tạp chí Khoa học & Công nghệ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 15. Trang: 64-69. Năm 1998.
(Jan 10 2011 3:45PM)
[205]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế dộ vận hành đến nồng độ NOx trong khí xả động cơ Diesel phun gián tiếp. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE. Giao thông Vận tải. Số: 6. Trang: 50-52. Năm 1998. (Jan 10 2011 4:02PM)
[206]Bài báo: Tính toán kích thước đặc trưng của giọt ngưng bên ngoài ống làm mát. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 488-493. Năm 1998. (Jan 10 2011 4:05PM)
[207]Tham luận: Investigation of Gas Direct Injection Engine by Experimental Model. Tác giả: BUI VAN GA. Proceedings of the 5th ASEAN Science Technology Week, pp. , Hanoi
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 157-163. Năm 1998.
(Jan 10 2011 4:07PM)
[208]Bài báo: Khảo sát tính kinh tế và mức độ phát sinh NOx của động cơ 4VD14.5/12-1SRW. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE. Tạp chí Giao thông Vận tải
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 8. Trang: 21-24. Năm 1998.
(Jan 10 2011 4:03PM)
[209]Tham luận: Phát triển mô hình ngọn lửa khuếch tán để tính toán quá trình cháy trong động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 6 Hà Nội
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 1997.
(Jan 10 2011 3:36PM)
[210]Bài báo: Sự phát triển của động cơ đốt trong dưới tác động của luật bảo vệ môi trường. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM
marriage affairs open i want an affair
. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng. Số: 12. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:37PM)
[211]Bài báo: Nghiên cứu sự hình thành các chất ô nhiễm bằng phương pháp mô hình hóa. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 9-10. Năm 1997.
(Jan 10 2011 3:39PM)
[212]Bài báo: Động học phản ứng tạo Monoxyde carbon (CO) trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức . Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, M. BRUN, J.M. VIGNON. Tạp chí Khoa học Công nghệ. Số: 14. Trang: 62-69. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:20PM)
[213]Bài báo: Mô hình toán học tính toán nồng độ bồ hóng trong quá trình cháy khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ. Số: 14. Trang: 52-57. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:22PM)
[214]Bài báo: Giải pháp Kỹ thuật cho vấn đề ô nhiễm do động cơ Diesel gây ra. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT Đà Nẵng. Số: 1. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:40PM)
[215]Bài báo: Mô hình hóa quá trình cháy trong động cơ xăng. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ. Số: 13. Trang: 20-24. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:17PM)
[216]Bài báo: Tính toán quá trình cháy trong động cơ xăng có buồng cháy dạng hình cầu. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 11-14. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:19PM)
[217]Bài báo: Mô hình hóa quá trình cháy trong động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA. Nhà xuất bản Giáo dục
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 1997.
(Jan 10 2011 3:25PM)
[218]Tham luận: Mô hình hóa sự hình thành các chất ô nhiễm trong quá trình cháy: Phần 1 : Mô hình hóa sự hình thành carbon monoxide trong quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: BUI VAN GA. Hội nghị Khoa học các đề tài cơ bản cấp Nhà nước trong lĩnh vực hóa lý. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:27PM)
[219]Tham luận: Nghiên cứu sự hình thành các chất ô nhiễm trong quá trình cháy của động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học về Đào tạo và NCKH bảo vệ môi trường, Thành phố Hồ Chí Minh. Trang: 205-212. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:33PM)
[220]Tham luận: Mô hình hóa ngọn lửa tự do, rối và khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ. Năm 1997. (Jan 10 2011 3:34PM)
[221]Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy. Phần 1: Cơ sở lý thuyết. Tác giả: BUI VAN GA , TRAN VAN NAM, TRAN T.H.TUNG, PHAM XUAN MAI
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 7. Trang: 21 - 22. Năm 1996. (Jan 10 2011 1:58PM)
[222]Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy. Phần 2: Giải phương trình nồng độ. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM,  TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 8. Trang: 21 - 22. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:00PM)
[223]Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy. Phần 3: Trường hợp buồng cháy đẳng tích hình trụ. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI
marriage affairs open i want an affair
. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 9. Trang: 17 - 19. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:02PM)
[224]Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy.Phần 5: Tính toán nồng độ bồ hóng trong quá trình cháy khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 11, 12. Trang: 19 - 21. Năm 1996.
(Jan 10 2011 2:06PM)
[225]Bài báo: Bồ hóng trong khí xả động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: No 2 và 3. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:08PM)
[226]Bài báo: Đánh giá mức độ ô nhiễm của xe ‘LAM’ ở nước ta. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM,  TRAN T.H. TUNG
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Ô tô-Xe máy Việt nam-Hội Kỹ Sư Ô Tô Việt nam (VSAE)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 2. Trang: 41-44. Năm 1996.
(Jan 10 2011 2:10PM)
[227]Bài báo: Nghiên cứu tốc độ cháy của hỗn hợp khí trong buồng cháy đẳng tích nhờ cảm biến ion. Tác giả: BUI VAN GA. Khoa học-Công nghệ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 10. Trang: 91-94. Năm 1996.
(Jan 10 2011 2:11PM)
[228]Tham luận: Tính toán nồng độ nhiên liệu và oxy trong ngọn lửa Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE. Tuyển tập Hội nghị Khoa học nhân kỷ niệm 40 Ngành thành lập Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trang: 190-197. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:13PM)
[229]Bài báo: ảnh hưởng chế độ sử dụng động cơ Diesel đến sự tạo thành bồ hóng. Tác giả: TRAN T.H. TUNG, BUI VAN GA. The International Conference on Automotive Technology, ICAT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 96. Trang: 278-281. Năm 1996.
(Jan 10 2011 2:15PM)
[230]Tham luận: Kiến nghị về các chỉ tiêu và qui trình đo mức độ ô nhiễm của ô tô. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN NAM. The International Conference on Automotive Technology, ICAT ‘96,
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 144-148. Năm 1996.
(Jan 10 2011 2:17PM)
[231]Bài báo: Xử lý cặn dầu thô. Tác giả:  BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 5,6. Trang: 10 - 12. Năm 1996.
(Jan 10 2011 1:54PM)
[232]Bài báo: Tính toán nồng độ CO trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: TRAN VAN NAM, BUI VAN GA. The International Conference on Automotive Technology, ICAT ‘96
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Trang: 286-291. Năm 1996.
(Jan 10 2011 2:19PM)
[233]Tham luận: Tính toán nồng độ bồ hóng trong quá trình cháy động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. The International Conference on Automotive Technology, ICAT ‘96. Trang: 234-238. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:21PM)
[234]Bài báo: Kiến nghị về các chỉ tiêu và qui trình đo mức độ ô nhiễm của ô tô. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN NAM . The International Conference on Automotive Technology, ICAT ‘96,
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 144-148. Năm 1996.
(Jan 10 2011 2:35PM)
[235]Bài báo: Xử lý bồ hóng trên đường xả động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, PHAM XUAN MAI. Tạp chí Ô tô-Xe máy Việt Nam-Hội Kỹ Sư Ô Tô Việt nam (VSAE). Số: 3. Trang: 18-23. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:39PM)
[236]Bài báo: Sử dụng hàm Bêta trong mô hình tính toán ngọn lửa khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 18-21. Năm 1996. (Jan 10 2011 2:41PM)
[237]Bài báo: Tính toán nồng độ các chất trong sản vật cháy.Phần 4: Mô hình cháy khuếch tán trong động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, PHAM XUAN MAI. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 10. Trang: 23 - 25. Năm 1996.
(Jan 10 2011 2:04PM)
[238]Bài báo: Góp phần nghiên cứu qui trình thử các chỉ tiêu ô nhiễm của ô tô. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, TRAN VAN TE. Tạp chí Giao thông Vận tải
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 7. Trang: 42-43 và 35. Năm 1995.
(Jan 10 2011 11:35AM)
[239]Bài báo: Tình trạng phát ô nhiễm của các loại ô tô Diesel cũ. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 8. Trang: 14 - 16. Năm 1995.
(Jan 10 2011 1:50PM)
[240]Bài báo: Phương pháp đo độ khói của khí xả động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 10. Trang: 20 - 22. Năm 1995.
(Jan 10 2011 1:52PM)
[241]Tham luận: Lý thuyết lớp biên. Tác giả: BUI VAN GA
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Giáo trình Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Năm 1995.
(Jan 10 2011 11:36AM)
[242]Bài báo: Nghiên cứu sự hình thành muội than trong các ngọn lửa khuếch tán và rối. Tác giả: BUI VAN GA
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Science and Technology 9''''''''
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 95. Trang: 77-81. Năm 1995.
(Jan 10 2011 9:11AM)
[243]Bài báo: Hình thành NOx trong buồng cháy động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN VAN TE
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp Chí Giao thông Vận tải. Số: 5. Trang: 45-48. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:14AM)
[244]Tham luận: Quá trình cháy trong động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA. Giáo trình Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Năm 1995.
(Jan 10 2011 9:18AM)
[245]Bài báo: Truyền nhiệt đối lưu giữa lớp biên đang phản ứng và vách nóng. Tác giả: BUI VAN GA
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 1.95. Trang: 40 - 42. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:09AM)
[246]Tham luận: Nghiên cứu sự hình thành các chất ô nhiễm trong ngọn lửa khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA. Đề tài khoa học cấp trường T-94-N02. Năm 1995. (Jan 10 2011 11:32AM)
[247]Bài báo: Tình trạng nhả khói đen của động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 7. Trang: 11 - 15. Năm 1995.
(Jan 10 2011 1:41PM)
[248]Bài báo: Nghiên cứu sự hình thành các chất ô nhiễm trong ngọn lửa tự do. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN H.V. HUY
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 8. Trang: 7 - 8. Năm 1995.
(Jan 10 2011 1:46PM)
[249]Bài báo: Phương pháp đo độ khói của khí xả động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 10-95. Trang: 20 - 22. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:25AM)
[250]Bài báo: Tiếng ồn do ô tô gây ra. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 11-95. Trang: 30 - 32. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:34AM)
[251]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ vách đến sự hình thành các chất ô nhiễm và truyền nhiệt giữa lớp biên đang phản ứng và thành nóng. Tác giả: BUI VAN GA. Science and Technology 8 ' 95
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 58 - 61. Năm 1995.
(Jan 10 2011 8:52AM)
[252]Bài báo: Nghiên cứu sự hình thành muội than trong các ngọn lửa khuếch tán và rối. Tác giả: BUI VAN GA
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Hội Ô tô Việt Nam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 1. Trang: 36 - 38. Năm 1995.
(Jan 10 2011 8:54AM)
[253]Bài báo: Khí xả động cơ: sự tác hại đến môi trường và sức khỏe. Tác giả: BUI VAN GA. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN,. Số: 2,3. Trang: 12 - 14. Năm 1995. (Jan 10 2011 8:57AM)
[254]Bài báo: Biện pháp kỹ thuật giảm NOx trong khí xả động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA,TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 4. Trang: 11 - 13. Năm 1995.
(Jan 10 2011 8:59AM)
[255]Bài báo: Điều tra mức độ phát ô nhiễm của các loại mô tô ở Đà Nẵng. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Thông tin Môi trường, Sở KHCNMT QN-ĐN. Số: 5, 6. Trang: 10 - 13. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:02AM)
[256]Bài báo: Qui luật biến thiên của tốc độ cực đại và bề dày lớp biên tạo ra do ngọn lửa khuếch tán va đập vào vách nóng. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 2.95. Trang: 121-123. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:05AM)
[257]Bài báo: Tính toán nồng độ sản vật cháy trong ngọn lửa tự do. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN H.V. HUY. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 2.95. Trang: 60-63. Năm 1995.
(Jan 10 2011 9:07AM)
[258]Bài báo: Qui luật biến thiên của lưu lượng, động lượng và năng lượng trong ngọn lửa tự do, rối và khuếch tán. Tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN SY MAO
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Science and Technology 9' 95. Trang: 57-61. Năm 1995. (Jan 10 2011 9:10AM)
[259]Tham luận: Tình hình ô nhiễm môi trường do khí xả động cơ đốt trong gây ra ở Quảng Nam-Đà Nẵng. . Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H.TUNG. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 2 "Môi trường và Phát triển bền vững ở Việt Nam" Hà Nội. Năm 1995. (Jan 10 2011 11:28AM)
[260]Tham luận: Ô nhiễm môi trường do khói đen của động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H TUNG, TRAN VAN TE. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 2; "Môi trường và Phát triển bền vững ở Việt nam", Hà Nội
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 1995.
(Jan 10 2011 11:30AM)
[261]Tham luận: Góp phần nghiên cứu ngọn lửa tự do, rối và khuếch tán bằng nhiên liệu khí và nhiên liệu lỏng. . Tác giả: BUI VAN GA
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Luận án Tiến sĩ Khoa học-Kỹ thuật số 19-GDDT, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 1994. (Jan 10 2011 8:18AM)
[262]Tham luận: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ vách đến sự hình thành các chất ô nhiễm và truyền nhiệt giữa lớp biên đang phản ứng và thành nóng. Tác giả: BUI VAN GA
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất Hội Kỹ sư Ô tô Việt nam 6/12 Hanoi. Trang: 35-38. Năm 1994. (Jan 10 2011 8:26AM)
[263]Tham luận: Thí nghiệm động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA. Giáo trình Đại học Bách khoa Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 1994.
(Jan 10 2011 8:42AM)
[264]Tham luận: Nghiên cứu sự hình thành muội than trong các ngọn lửa khuếch tán và rối. Tác giả: BUI VAN GA. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất Hội Kỹ sư Ô tô Việt Nam (6. 12)-Hanoi. Trang: 95-98. Năm 1994. (Jan 10 2011 8:50AM)
[265]Bài báo: Tính toán tia khí thẳng đứng, rối bằng mô hình tích phân. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 1.94. Trang: 4 - 7. Năm 1994. (Jan 9 2011 5:26PM)
[266]Bài báo: Đo thông lượng nhiệt bằng phương pháp phân tích Fourier nhanh. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 6.91. Trang: 23 - 27. Năm 1991. (Jan 9 2011 5:21PM)
[267]Bài báo: Đo tốc độ cháy trong buồng cháy đẳng tích hình trụ. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 1.90. Trang: 70 - 77. Năm 1990. (Jan 9 2011 5:17PM)
[268]Bài báo: Quá trình cháy trong động cơ Diesel. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2.85. Trang: 35 - 41. Năm 1985.
(Jan 9 2011 4:48PM)
[269]Bài báo: Động cơ Stirling. Tác giả: BUI VAN GA. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 2.85. Trang: 88 - 94. Năm 1985. (Jan 9 2011 4:52PM)
[270]Bài báo: Tính toán ống dày theo lý thuyết từ biến. Tác giả: BUI VAN GA, BUI TRUONG VY, PHAN KY PHUNG. Tập san Khoa học, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 2.79. Trang: 18-21. Năm 1983. (Jan 9 2011 4:23PM)
[271]Tham luận: Cải tạo hệ thống phanh ô tô khách. Tác giả: PHUNG XUAN THO, BUI VAN GA, TRAN VAN NAM. Sáng kiến cải tiến kỹ thuật-Sở Giao thông vận tải Quảng nam-Đà Nẵng. Năm 1983. (Jan 9 2011 4:42PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Experimental Study of Explosion Characteristics and General Correlations of Lean H2/CO/CH 4 /Air Mixtures in Quiescence. Authors: Minh Tien Nguyen, Van Ga Bui, Xuan Bao Nguyen, Le Chau Thanh Nguyen, Minh Man Pham, Thi Hoa Truong, Minh Tung Phung, and Van Hung Bui. Hindawi, International Journal of Energy Research. No: Volume 2023, Article ID 8080573. Pages: 1-12. Year 2023. (Jul 23 2023 3:35PM)
[2]Article: Simulation and experimental study of refuse-derived fuel gasification in an updraft gasifier. Authors: T.X. Nguyen Thi, T.M.T. Bui, V.G. Bui. International Journal of Renewable Energy Development. No: 12(3), 601-614. Pages: 601-614. Year 2023. (Jul 23 2023 3:38PM)
[3]Presentations: Simulation and Experimental Study on Refuse Derived Fuel Gasification in a Downdraft Gasifier. Authors: Minh Tung Phung, Van Ga Bui, Thanh Son Tran, Minh Tien Nguyen, Duy Quoc Tong. 14th Asia-Pacific Conference on Combustion, Kaohsiung Exhibition Center, Kaohsiung, Taiwan, 14th-18th May 2023. Pages: 1-10. Year 2023. (Jul 23 2023 3:40PM)
[4]Article: Green hydrogen economy: prospects and policies in vietnam. Authors: Anh Tuan Hoang, Ashok Panley, Eric Lichtfouse, Van Ga Bui, Ibham Veza, Huu Luong Nguyen, Xuan Phuong Nguyen. International Journal of Hydrogen Energy. No: ISSN: 0360-3199, ISI - Q1. Pages: 20-40. Year 2023. (Jul 23 2023 3:43PM)
[5]Article: Manufacturing Machine to Test Speed and Power of Electric Motors for Electric Motorcycles. Authors: Ngo Tan Thong, Bui Van Ga, Pham Quoc Thai, BuiThi Minh Tu. IEEE IEEE IEEE. No: DOI: 10.1109/GTSD54989.2022.9989212. Pages: 1-10. Year 2023. (Jul 23 2023 3:45PM)
[6]Presentations: Application of Edge Detection Algorithm for SelfDriving Vehicles. Authors: Pham Quoc Thai, Nguyen Duc Tri, Bui Van Ga. 2022 7th International Scientific Conference on Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB). Pages: 10-16. Year 2022. (Jul 23 2023 3:48PM)
[7]Article: Production of biochar from crop residues and its application for anaerobic digestion. Authors: Anh Tuan Hoang, Jillian L. Goldfarb, Aoife M. Foley, Eric Lichtfouse, Manish Kumar, Leilei Xiao, Shams Forruque Ahmed, Zafar Said, Rafael Luque, Van Ga Bui, Xuan Phuong Nguyen. Bioresource Technology Bioresource Technology. No: 363 (2022) 127970. Pages: 1-20. Year 2022. (Jul 23 2023 3:22PM)
[8]Article: Flexible syngas-biogas-hydrogen fueling spark-ignition engine behaviors with optimized fuel compositions and control parameters. Authors: Van Ga Bui, Thi Minh Tu Bui, Van Nam Tran, Zuohua Huang, Anh Tuan Hoang, Wieslaw Tarelko, Van Hung Bui, Xuan Mai Pham, Phuoc Quy Phong Nguyen. International Journal of Hydrogen Energy. No: Available online 7 October 2022. Pages: 10-30. Year 2022. (Jul 23 2023 3:26PM)
[9]Article: Concept of twining injector system for spark-ignition engine fueled with syngas-biogas-hydrogen operating in solar-biomass hybrid energy system. Authors: Van Ga Bui, Thi Minh Tu Bui, Van Giao Nguyen, Van Nam Tran, Le Bich Tram Truong, Le Hoang Phu Pham. International Journal of Hydrogen Energy. No: H-Index 231, ISSN 03603199. Pages: 10-30. Year 2022. (Jul 23 2023 3:31PM)
[10]Article: Optimizing operation parameters of a spark-ignition engine fueled with biogas-hydrogen blend integrated into biomass-solar hybrid renewable energy system. Authors: Van Ga Bui, Thi Minh Tu Bui, Hwai Chyuan Ong, Sandro Nižetić, Van Hung Bui, Thi Thanh Xuan Nguyen, A.E.Atabani, Libor Štěpanec, Le Hoang Phu Pham, Anh Tuan Hoang. Energy H-Index 193, (SCIE) Q1. No: https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.124052. Pages: 1-20. Year 2022. (Aug 7 2022 2:21PM)
[11]Article: Influence of injection timing on performance and combustion characteristics of compression ignition engine working on quaternary blends of diesel fuel, mixed biodiesel, and t-butyl peroxide. Authors: Swarup Kumar Nayak, Sandro Nižetić, Van Viet Pham, Zuohua Huang, Aykut I. Ölçer, Van Ga Bui, Anh Tuan Hoang. Journal of Cleaner Production Journal of Cleaner Production. No: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130160. Pages: 1-20. Year 2022. (Aug 7 2022 2:19PM)
[12]Article: Application of novel framework based on ensemble boosted regression trees and Gaussian process regression in modelling thermal performance of small-scale Organic Rankine Cycle (ORC) using hybrid nanofluid. Authors: Zafar Said, Prabhakar Sharma, Arun Kumar Tiwari, Van Vang Le, Zuohua Huang, Van Ga Bui, Anh Tuan Hoang. Journal of Cleaner Production 360 (2022) 132194. No: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132194. Pages: 1-20. Year 2022. (Aug 7 2022 2:24PM)
[13]Article: Design Process of Electric Vehicle Power System. Authors: Pham Xuan Mai, Bui Van Ga, Le Hoang Pham Phu. Applied Mechanics and Materials Vol. 907. No: https://doi.org/10.4028/p-vkvz26. Pages: 101-114. Year 2022. (Aug 7 2022 2:26PM)
[14]Presentations: Hệ thống sinh khí HHO và ứng dụng khí HHO trên xe gắn máy Lead 110cc. Authors: Nguyễn Lê Châu Thành, Bùi Văn Ga, Lê Văn Tụy. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 24, Hà Nội-Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18-12-2021. Pages: 489-498. Year 2022. (Aug 7 2022 2:38PM)
[15]Article: Plug-in Hybrid Three-Wheeler Fueled with LPG-Ethanol Dual Injection. Authors: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung, Bui Thi Minh Tu, Truong Le Bich Tram. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). No: ol. 10 Issue 01, January-2021. Pages: 414-420. Year 2021. (Aug 7 2022 2:06PM)
[16]Article: Energy storage onboard zero-emission two-wheelers: Challenges and technical solutions. Authors: Van Ga Bui, Thi Minh Tu Bui, Anh Tuan Hoang, Sandro Nižetić, R. Sakthivel, Van Nam Tran, Van Hung Bui, Dirk Engel, Hadiyanto Hadiyanto. Sustainable Energy Technologies and Assessments. No: https://doi.org/10.1016/j.seta.2021.101435. Pages: 1-20. Year 2021. (Aug 7 2022 2:08PM)
[17]Article: Hydrogen-Enriched Biogas Premixed Charge Combustion and Emissions in DI and IDI Diesel Dual Fueled Engines: A Comparative Study. Authors: Van Ga Bui, Thi Minh Tu Bui, Anh Tuan Hoang, Sandro Nizetic, Thanh Xuan Nguyen Thi, Anh Vu Vo. Journal Energy Resource Technology Journal Energy Resource Technology. No: https://doi.org/10.1115/1.4051574. Pages: 1-13. Year 2021. (Aug 7 2022 2:10PM)
[18]Article: Performance and Emissions of Motorcycle Engine Fueled with LPG-Ethanol by Port Injection. Authors: Bui Van Ga, Cao Xuan Tuan, Bui Van Hung, Nguyen Thi Thanh Xuan, and Bui Van Tan. CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure Proceedings of the 6th International Conference on Geotechnics, Civil Engineering and Structures. No: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9. Pages: 1673-1682. Year 2021. (Aug 7 2022 2:13PM)
[19]Article: Zero-Emission Vehicles Penetration into the ASEAN Market: Challenges and Perspective. Authors: Bui Van Ga, Bui Thi Minh Tu, Pham Xuan Mai, Bui Van Hung, and Le Hoang Phu Pham. CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure. No: https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9. Pages: 1733-1744. Year 2021. (Aug 7 2022 2:15PM)
[20]Article: Characteristics of Biogas-Hydrogen Engines in a Hybrid Renewable Energy System. Authors: Van Ga Bui, Trung Hung Vo, Thi Minh Tu Bui, Le Bich Tram Truong, and Thanh Xuan Nguyen Thi. International Energy Journal International Energy Journal. No: olume 21, Issue 4, December 2021. Pages: 467-480. Year 2021. (Aug 7 2022 2:17PM)
[21]Article: Soot Emission Reduction in a Biogas-DME Hybrid Dual-Fuel Engine. Authors: Bui Van Ga, Pham Quoc Thai. Applied Sciences Applied Sciences Applied Sciences. No: 2020, 10, 3416. Pages: 1-15. Year 2020. (Aug 7 2022 1:51PM)
[22]Article: Combustion and emission characteristics of spark and compression ignition engine fueled with 2,5-dimethylfuran (DMF): A comprehensive review. Authors: Anh Tuan Hoang, Sandro Nizetic, Van Viet Pham, Anh Tuan Le, Van Ga Bui, Van Vang Le. Fuel Fuel Fuel Fuel Fuel. No: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.119757. Pages: 1-20. Year 2020. (Aug 7 2022 1:59PM)
[23]Article: Analysis of combustion and NOx formation in a SI engine fueled with HHO enriched biogas. Authors: Bui Van Ga, Bui Thi Minh Tu, Nguyen Van Dong, Bui Van Hung. Environmental Engineering and Management Journal. No: May 2020, Vol. 19, No. 5. Pages: 317-327. Year 2020. (Aug 7 2022 1:49PM)
[24]Article: Effects of injection pressure on the NOx and PM emission control of diesel engine: A review under the aspect of PCCI combustion condition. Authors: D. N. Cao, A. T. Hoang, H. Q. Luu, V. G. Bui, and T. T. H. Tran. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. No: https://doi.org/10.1080/15567036.2020.1754531. Pages: 1-18. Year 2020. (Aug 7 2022 1:55PM)
[25]Article: A simulation study on a port-injection SI engine fueled with hydroxy-enriched biogas. Authors: Van Ga Bui , Van Nam Tran , Anh Tuan Hoang , Thi Minh Tu Bui & Anh Vu Vo. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. No: https://doi.org/10.1080/15567036.2020.1804487. Pages: 1-15. Year 2020. (Aug 7 2022 1:57PM)
[26]Article: Mixture Formation and Pollution Emissions of Ethanol-Gasoline/Ethanol-LPG PI Motorcycle Engines. Authors: Van Ga Bui, Le Bich Tram Truong, Minh Duc Le. The Second International Conference on Material, Machines, and Methods for Sustainable Development (MMMS2020). No: Scopus. Pages: 663-671. Year 2020. (Aug 7 2022 2:04PM)
[27]Article: Effects of Ethanol Addition to LPG or to Gasoline on Emissions of Motorcycle Engines Operating Under Urban Conditions. Authors: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung, Bui Thi Minh Tu, and Bui Van Tan. GMSARN International Journal. No: 4 (4), 2020. Pages: 85-194. Year 2020. (Aug 7 2022 1:46PM)
[28]Article: Evaporation and mixture formation of gasoline–ethanol sprays in spark ignition engines with pre-blended injection and dual injection: a comparative study. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Quang Trung, Huynh Tan Tien. IET Renewable Power Generation. No: doi: 10.1049/iet-rpg.2018.5106. Pages: 1-14. Year 2019. (May 14 2019 4:42PM)
[29]Article: Technique of Biogas-HHO Gas Supply for SI Engine . Authors: Bui Van Ga, Bui Thi Minh Tu, Truong Le Bich Tram, Bui Van Hung . International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). No: Vol. 8 Issue 05. Pages: 669-674. Year 2019. (Jun 6 2019 8:33AM)
[30]Article: Octane number stratified mixture preparation by gasoline–ethanol dual injection in SI engines. Authors: V.G. Bui, V.N. Tran, V.D. Nguyen, Q.T. Nguyen, T.T. Huynh. International Journal of Environmental Science and Technology. No: https://doi.org/10.1007/s13762-018-1942-1. Pages: 1-14. Year 2018. (May 14 2019 4:38PM)
[31]Article: Numerical simulation studies on performance, soot and NOx emissions of dual-fuel engine fuelled with hydrogen enriched biogas mixtures. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Bui Thi Minh Tu, Nguyen Quang Trung. IET Renewable Power Generation. No: Volume 12, Issue 10. Pages: 1111-1118. Year 2018. (May 14 2019 4:34PM)
[32]Article: Soot Emission Analysis in Combustion of Biogas Diesel Dual Fuel Engine. Authors: Ga Van BUI, Tu Thi Minh BUI. Environmental Science and Sustainable Development. No: Vol 1, No 2. Pages: 1-9. Year 2017. (Feb 24 2018 10:29AM)
[33]Article: Utilization of Poor Biogas as Fuel for Hybrid Biogas-Diesel Dual Fuel Stationary Engine. Authors: B.V.Ga, N.V.Hai, B.T.M.Tu, B.V.Hung. INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH. No: Vol. 5 , No. 4. Pages: 1007-1015. Year 2015. (Feb 24 2018 10:43AM)
[34]Article: Combustion Analysis of Biogas Premixed Charge Diesel Dual Fuelled Engine. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Le Minh Tien, Bui Thi Minh Tu. International Journal of Engineering Research & Technology. No: Vol. 3 Issue 11. Pages: 188-194. Year 2014. (Feb 24 2018 11:18AM)
[35]Article: Appropriate structural parameters of biogas SI engine converted from diesel engine. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam. IET Renewable Power Generation. No: volume 8 (2014). Pages: 1-7. Year 2014. (Feb 24 2018 3:17PM)
[36]Article: Mixer Design for High Performance Biogas SI Engine Converted From A Diesel Engine. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam. International Journal of Engineering Research & Technology. No: Vol. 3 Issue 1. Pages: 2743-2760. Year 2014. (Feb 24 2018 3:24PM)
[37]Article: A Simulation of Effects of Compression Ratios on the Combustion in Engines Fueled With Biogas with Variable CO2 Concentrations. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung. Journal of Engineering Research and Application. No: Vol. 3, Issue 5. Pages: 516-523. Year 2013. (Feb 24 2018 3:26PM)
[38]Presentations: Study of Performance of Biogas Spark Ignition Engine Converted from Diesel Engine. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung, Le Minh Tien, Le Xuan Thach. The International Conference on Green Technology and Sustainable Development. Pages: 5-12. Year 2012. (Feb 24 2018 3:33PM)
[39]Article: Simulation and experimental studies of perfomance of 110cc motorcycle engine running on biogas. Authors: Ga Bui Van, Tung Tran Thanh Hai and Dong Nguyen Van. The 4" AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Aerospace Technology. No: HoChiMinh City, January 10-11. Pages: 182-190. Year 2012. (Feb 24 2018 3:35PM)
[40]Presentations: A simulation of effects of compression ratios on the combustion in engines fueled by biogas with variable CO2 concentrations. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung. The 1st International Conference on Energy, Environment and Climate Change (ICEC-2011), HoChiMinh City, August 26-27/2011. Pages: 9-14. Year 2011. (Feb 24 2018 3:41PM)
[41]Article: Utilization of biogas engines in rural area: A contribution to climate change mitigation
.
Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Thi Thanh Xuan. Colloque International RUNSUD 2010, pp. 19-31, Universite Nice-Sophia Antipolis, France, 23-25 Mars 2010
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Year 2010.
(May 31 2011 6:29PM)
[42]Presentations: Motorcycle fueled by compressed biogas. Authors: Bui Van Ga, Tran van Nam, Tran Thanh Hai Tung. Conference REEC-IFOST2009, HoChiMinh City
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Year 2009.
(Jan 11 2011 4:57PM)
[43]Article: Engines fueled by biogas: A contribution to energy saving and climate change mitigation. Authors: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRUONG LE BICH TRAM. The 6th Seminar on Environment Science and Technology Issues Related to Climate Change Mitigation. Japan-Vietnam Core University Program, Osaka, Japan, 26-28 November 2008
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Year 2008.
(Jan 11 2011 4:37PM)
[44]Presentations: Energy-Environment Issue in Transport of Vietnam. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung. The 4th Seminar on Environment Science and Technology Issues Related to the Sustainable Development for Urban and Coastal Areas. Pages: 264-269. Year 2007. (Jan 11 2011 4:13PM)
[45]Article: Experimental Study of Radiation Heat Tranfer Coefficient of Diffusion Flames. Authors: Bui Van Ga, Le Van Tuy, Huynh Ba Vang, Le Van Lu, Nguyen Ngoc Linh. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 29
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 2. Pages: 98-104. Year 2007.
(Jan 11 2011 4:15PM)
[46]Article: Comparison of Soot Radiation in Diesel Flame Given by Mathematical Model and by Experimental Data. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Ngoc Linh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 29. No: 3. Pages: 293-302. Year 2007. (Jan 11 2011 4:16PM)
[47]Presentations: Small Power Engine Fueled with Biogas. Authors: Bui Van Ga, Nhan Hong Quang, Truong Le Bich Tram. The 4th Seminar on Environment Science and Technology Issues Related to the Sustainable Development for Urban and Coastal Areas. Pages: 257-263. Year 2007. (Jan 11 2011 4:12PM)
[48]Article: Comparison of velocity distribution in turbulent diffusion jet given by the integral model and code CFD FLUENT 6.0. Authors: BUI VAN GA, PHAM THI KIM LOAN, NHAN HONG QUANG
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Vietnam Journal of Mechanics, Vol. 27. No: 1. Pages: 51-58. Year 2005. (Jan 11 2011 3:30PM)
[49]Article: Calculation of Stratified Charge Combustion in LPG Direct INjection Spark Ignition Engine. Authors: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, PHAM XUAN MAI, NGUYEN HUU HUONG. Paper 040, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005 Hanoi
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Year 2005.
(Jan 11 2011 3:36PM)
[50]Article: Study of Soot Formation in Turbulent Diffusion Flame by Visioscope. Authors: BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, LE VAN LU, NGUYEN NGOC LINH
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Paper 041, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005 Hanoi. Year 2005. (Jan 11 2011 3:37PM)
[51]Presentations: A study of Power Train System for Vietnamese Hybrid Car. Authors: BUI VAN GA, NGUYEN QUAN, HO SI XUAN DIEU. Paper 044, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005 Hanoi
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Year 2005.
(Jan 11 2011 3:42PM)
[52]Article: Combustion of LPG-Air Lean Mixture and its Application on Motorcycle Engines. Authors: BUI VAN GA. Paper 043, pp. International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005 Hanoi
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Year 2005.
(Jan 11 2011 3:40PM)
[53]Presentations: Three-zone model in calculating stratified-charge combustion process of LPG direct injection spark ignition engine. Authors: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, NGUYEN HUU HUONG. National Conference of Fluid Mechanics, Hanoi
marriage affairs open i want an affair
. Year 2004.
(Jan 11 2011 2:31PM)
[54]Article: Phenomenological model for determining velocity field of LPG jet in combustion chamber of direct injection SI engine. Authors: Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nhan Hong Quang, Nguyen Huu Huong
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Vietnam Journal of Mechanics Vol. 26. No: 2. Pages: 83-92. Year 2004. (Jan 11 2011 2:42PM)
[55]Article: Combustion of LPG-air lean mixture and its application on motorcycle engines. Authors: BUI VAN GA. The ASEM workshop on EU/ASIA Science and Technology co-operation on clean technology Hanoi
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Year 2004.
(Jan 11 2011 3:04PM)
[56]Article: 3D unsteady turbulent flow analysis in a Francis turbine runner at nominal and off-design operating conditions. Authors: PHAM THI KIM LOAN, BUI VAN GA. Vietnam Journal of Mechanics, vol. 26
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 3. Pages: 148-156. Year 2004.
(Jan 11 2011 3:06PM)
[57]Presentations: An Integral Model for Calculation of LPG Jet Development in Combustion Chamber of Spark Ignition Engine. Authors: Bui Van Ga. International Conference on HPSC, Hanoi
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Year 2003.
(Jan 11 2011 1:49PM)
[58]Article: Calculation of LPG Stratified Mixture Formation in a Direct Injection Engine. Authors: BUI Van Ga, PHAM Xuan Mai, NGUYEN Huu Huong. International Conference on Automotive Technololy, ICAT’02, Paper 044, Hanoi. Year 2002. (Jan 11 2011 1:39PM)
[59]Article: Eperimental study of turbulence air jet by Laser Dopler Anemometry (LDA). Authors: BUI Van Ga, PHUNG Xuan Tho, NHAN Hong Quang. International Conference on Automotive Technololy, ICAT’02, Paper 047, Hanoi
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Year 2002.
(Jan 11 2011 1:40PM)
[60]Presentations: Simulation of liquefied petroleum gas jet in combustion chamber of spark ignition engine. Authors: Bui Van Ga, Duong Viet Dung, Tran Van Nam. Vietnam Journal of Mechanics, Volume 24 Number 4. Pages: 209-218. Year 2002. (Jan 11 2011 1:42PM)
[61]Presentations: Presentations LPG Motorcycles . Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Tran Thanh Hai Tung. ICAT 2002, PROCEEDINGS International conference on automotive technology, paper 031 Science and Technics publishing house. Year 2002. (Jan 11 2011 1:31PM)
[62]Presentations: Planning Urban Transport System for Danang City. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam. ICAT 2002, PROCEEDINGS International conference on automotive technology, paper 032 Science and Technics publishing house. Year 2002. (Jan 11 2011 1:33PM)
[63]Presentations: Clean Buses in Vietnam. Authors: BUI Van Ga, TRAN Van Nam, PHUNG Xuan Tho. International Conference on Automotive Technololy, ICAT’02, Paper 033, Hanoi. Year 2002. (Jan 11 2011 1:34PM)
[64]Presentations: Design The Small Bus Run With Liquidized Petrol Gases (LPG) On Vehicle Daihatsu Hijet Jumbo 1.6. Authors: BUI Van Ga, TRAN Van Nam, HO Tan Quyen, TRAN Dien
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. International Conference on Automotive Technololy, ICAT’02, Paper 034, Hanoi
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Year 2002.
(Jan 11 2011 1:36PM)
[65]Article: LPG Fueling System for Automobiles Daihatsu 1.6 to Match Urban Transport Conditions in Vietnam. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Ho Tan Quyen. ICAT 2002, PROCEEDINGS International conference on automotive technology, paper 041 Science and Technics publishing house. Year 2002. (Jan 11 2011 1:37PM)
[66]Article: Integral Model for Soot Formation Calculation of Turbulent Diffusion Flames in Industrial Furnaces. Authors: Bùi Văn Ga, Lê Văn Lữ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. 6th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers, Estoril-Lisbon, Portugal. Year 2002. (Jan 11 2011 11:20AM)
[67]Article: Calculation of turbulent diffusion jets under effects of gravity and moving surrounding air. Authors: Bùi Văn Ga, Nhan Hồng Quang, J.M. Vignon. Vietnamese Journal of Mechanics, Vol. 23. No: 2. Pages: 87-94. Year 2001. (Jan 11 2011 11:03AM)
[68]Article: The Two Wheels Motorcycle Running on Liquefied Petroleum Gas (LPG) : A Solution for Urban Air Pollution in Vietnam. Authors: Bùi Văn Ga. 6th ASEAN Science Technology Week
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: 221. Year 2001.
(Jan 11 2011 11:04AM)
[69]Presentations: Mathematical Model for Turbulence Diffusion Flames. Authors: BUI VAN GA
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. International Conference on High Performance Scientific Computing Hanoi. Year 2000. (Jan 11 2011 10:33AM)
[70]Presentations: Bảo vệ môi trường trong chiến lược phát triển bền vững của các khu công nghiệp trên trục kinh tế Đà Nẵng-Tam Kỳ-Dung Quất. Authors: BUI VAN GA. Hội thảo quốc tế: Chiến lược kinh tế xã hội đối với Miền Trung Việt Nam trước thềm thế kỷ 21, Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 168-174. Year 2000.
(Jan 11 2011 10:35AM)
[71]Article: A mathematical model for calculation of turbulence diffusion combustion in air and in Diesel engines. Authors: BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI, Liviu GEORGESCU. Proceedings of the VII International Conference of Motor Vehicles CAR-2000 (FISITA, SIAR), Romania. Pages: 8-16. Year 2000. (Jan 11 2011 10:46AM)
[72]Presentations: Researches concerning fuel consumption of automobiles in real urban traffic. Authors: Liviu GEORGESCU BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI. Proceedings of the VII International Conference of Motor Vehicles CAR-2000 (FISITA, SIAR), Romania. Pages: 8-16. Year 2000. (Jan 11 2011 10:48AM)
[73]Presentations: Nghiên cứu kỹ thuật tạo hỗn hợp phân lớp cho động cơ dùng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Authors: BUI VAN GA. International Conference on Automotive Technology ICAT’99. Hà Nội. Pages: 101-107. Year 1999. (Jan 11 2011 10:18AM)
[74]Presentations: Xe gắn máy dùng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG. Authors: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN T.H. TUNG, HO TAN QUYEN
marriage affairs open i want an affair
. International Conference on Automotive Technology ICAT’99
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Pages: 133-139. Year 1999.
(Jan 11 2011 10:22AM)
[75]Presentations: Tính toán qua trình cháy và nồng độ NOx trong động cơ Diesel phun gián tiếp. Authors: TRAN T.H. TUNG, BUI VAN GA, TRAN VAN TE. International Conference on Automotive Technology ICAT’99. Hà Nội. Pages: 148-154. Year 1999. (Jan 11 2011 10:25AM)
[76]Article: Modele integral de flammes turbulentes de diffusion pour le calcul de la combustion Diesel. Authors: BUI VAN GA, PHAM XUAN MAI, Maurice BRUN, Jean Marc VIGNON. Entropie
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 216. Pages: 52-59. Year 1999.
(Jan 10 2011 4:11PM)
[77]Presentations: Investigation of Gas Direct Injection Engine by Experimental Model. Authors: BUI VAN GA. Proceedings of the 5th ASEAN Science Technology Week, Hanoi. Pages: 157-163. Year 1998. (Jan 10 2011 4:14PM)
[78]Presentations: On the Treatment of Emission Gas from Furnaces Using Crude Oil Resident. Authors: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceeding of International Conference Dung Quat, pp. 212-218, Danang, 29 Mars-2 Avril. Year 1997. (Jan 10 2011 3:24PM)
[79]Presentations: Integral Model for Computation of Buyant Turbulent Diffusion Jet Flames. Authors: J.M. VIGNON, BUI VAN GA
marriage affairs open i want an affair
. The International Conference on Automotive Technology, ICAT ‘96. Pages: 70-77. Year 1996. (Jan 10 2011 2:37PM)
[80]Presentations: Calcul de flammes de diffusion verticales par un modele integral. Authors: J.M. VIGNON, BUI VAN GA
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Joint Meeting the French and German Section of the Combustion Institute, 11-13 October 1995, Mulhouse, France. Year 1995. (Jan 10 2011 9:16AM)
[81]Article: Wall heat transfer at high temperature. Authors: BUI VAN GA, J.M. VIGNON, M. BRUN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. 5th International Symposium on Temperature and Thermal measurment in industry and science Tempmeko''''''''. No: 93. Pages: 262 - 267. Year 1993. (Jan 9 2011 5:23PM)
[82]Article: Transfert de chaleur à la paroi: Flamme frappant sur paroi. Authors: BUI VAN GA, M. BRUN, J.M. VIGNON. CNRS France- Rapport d''''''''activité -Tom.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 3. Pages: 851-852. Year 1989.
(Jan 9 2011 4:55PM)
[83]Presentations: Contribution à l''''''''étude des flammes pariétales turbulentes de diffusion. Authors: BUI VAN GA
marriage affairs open i want an affair
. Thèse de Docteur No ECL
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Pages: 89-22. Year 1989.
(Jan 9 2011 4:59PM)
[84]Presentations: Etude  expérimentale  d''''''''une flamme turbulente de diffusion. Authors: J. VIGNON, BUI VAN GA, M. BRUN. The Combustion Institute -Frenche-British Section Rouen, France
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Pages: 251-254. Year 1989.
(Jan 9 2011 5:08PM)
[85]Presentations: The  wall-flame thermal interaction, case of turbulent diffusion flame of methane in air. Authors: M. BRUN, BUI VAN GA, J.M. VIGNON
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. CNRS France, Action de Recherche Concertée: Combustion dans les moteurs à piston.Paris. Pages: 151-162. Year 1989. (Jan 9 2011 5:13PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Động cơ biogas Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch. Nơi XB: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2013.(Feb 24 2018 10:10AM)
[2]Ô tô không truyền thống Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam. Nơi XB: Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.(Jun 1 2011 9:34AM)
[3]Giáo trình Kinh tế chất thải. Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: 07 đồng tác giả. Nơi XB: NXB Giáo Dục. Năm 2006.(Jan 10 2011 1:39PM)
[4]Integrated Waste Management in Cambodia, Laos and Vietnam: Theory and Practice. Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: 25 authors (Vietnam and International). Nơi XB: NXB Science and Technics Publishing House. Năm 2005.(Jan 10 2011 1:43PM)
[5]Mô hình quản lý tổng hợp chất thải rắn và qui hoạch bãi chôn lấp rác ở Miền Trung Việt Nam. Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả:  06 đồng tác giả. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2005.(Jan 10 2011 1:30PM)
[6]Quản lý tổng hợp chất thải ở Campuchia, Lào và Việt Nam. Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: 21 đồng tác giả quốc tế. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ Thuật. Năm 2005.(Jan 10 2011 1:35PM)
[7]Kinh tế chất thải trong phát triển bền vững. Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: 14 đồng tác giả. Nơi XB: NXB Chính trị Quốc Gia. Năm 2001.(Jan 10 2011 11:30AM)
[8]Ô tô và ô nhiễm môi trường Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Văn Thị Bông, Phạm Xuân Mai, Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng. Nơi XB: NXB Giáo Dục. Năm 1999.(Jan 9 2011 4:30PM)
[9]Mô hình hóa quá trình cháy trong động cơ đốt trong. Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Phạm Xuân Mai.Trần Văn Nam.Trần Thanh Hải Tùng. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1997.(Jan 10 2011 10:29AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Lê Châu Thành
Đề tài: Xe gắn máy xăng-HHO
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

 2020

 2024

[2]Phùng Minh Tùng
Đề tài: Khí hóa RDF từ chất thải rắn sinh hoạt và sản xuất ở nông thôn
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

 2020

 2024

[3]Bùi Văn Hùng
Đề tài: Tự động điều chỉnh hệ số tương đương và góc đánh lửa sớm dộng cơ biogas-hydrogen
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

 2019

 2023

[4]Võ Anh Vũ
Đề tài: Tính toán quá trình cháy và phát thải ô nhiễm của động cơ ô tô hybrid biogas-xăng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

 2017

 2022

[5]Bùi Văn Tấn
Đề tài: Nâng cao tính năng kinh tế-kỹ thuật và giảm phát thải ô nhiễm của động cơ xe gắn máy chạy bằng LPG-Ethanol
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

 2017

 2022

[6]LÊ XUÂN THẠCH
Đề tài: Nghiên cứu mô hình hóa và thực nghiệm chu trình công tác động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức 
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2013

[7]NGUYỄN VIỆT HẢI
Đề tài: Mô hình hóa quá trình tạo hỗn hợp và cháy trong động cơ biogas
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2013

[8]LÊ MINH TIẾN
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu biogas/diesel trên cơ sở động cơ diesel 1 xi lanh tĩnh tại
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2012

[9]Nguyễn Việt Hải
Đề tài: Tính toán bộ hóa hơi cho động cơ sử dụng khí dầu mỏ hoa lỏng LPG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2009

[10]Nguyễn Phi Quang
Đề tài: Bộ điều tốc vạn năng cho động cơ Diesel sử dụng biogas

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 

 2009

[11]HỒ SĨ XUÂN DIỆU
Đề tài: Ô tô hybrid điện-nhiệt hai chỗ ngồi.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2009

[12]LÊ VĂN TUỴ
Đề tài: Mô hình tia phun CNG trong buồng cháy động cơ.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2009

[13]Lê Minh Tiến
Đề tài: Tự động điều khiển động cơ Diesel chạy bằng khí biogas .

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 

 2008

[14]NGUYỄN NGỌC LINH
Đề tài: Mô hình tính toán truyền nhiệt bức xạ trong buồng cháy động cơ Diesel.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2000

 2007

[15]LÊ VĂN LỮ
Đề tài: Nghiên cứu mô hình hóa sự hình thành NOx, CO và biện pháp kỹ thuật làm giảm nồng độ của chúng trong khí thải lò công nghiệp đốt nhiên liệu dầu FO.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Viện Môi trường và Tài nguyên-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 2001

 2006

[16]HỒ TẤN QUYỀN
Đề tài: Xe buýt ‘sạch’ cỡ nhỏ sử dụng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG phù hợp với điều kiện giao thông đô thị Miền Trung Việt Nam
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2005

[17]NHAN HỒNG QUANG
Đề tài: Mô hình hóa ngọn lửa rối khuếch tán trong môi trường không khí vận động.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2005

[18]Nguyễn Quân
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức

 2002

 2004

[19]NGUYỄN HỮU HƯỜNG
Đề tài: Nghiên cứu quá trình cháy của hỗn hợp phân lớp trong động cơ sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng LPG phun trực tiếp
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1999

 2003

[20]PHẠM THỊ KIM LOAN
Đề tài: Nghiên cứu sự làm việc của các máy có cánh tại các chế độ ngoài thiết kế.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 - Đại học Đà Nẵng

 1998

 2002

[21]DƯƠNG VIỆT DŨNG
Đề tài: Góp phần nghiên cứu động cơ sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng LPG.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1998

 2002

[22]Hồ Sĩ Xuân Diệu
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1998

 2001

[23]Lê Phước Hòa
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1998

 2001

[24]Nhan Hồng Quang
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1998

 2000

[25]Nguyễn Hữu Huệ
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1998

 2000

[26]Hồ Tấn Quyền
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1997

 1999

[27]TRẦN THANH HẢI TÙNG
Đề tài: Góp phần nghiên cứu sự hình thành NOx trong quá trình cháy của động cơ Diesel.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Bách Khoa Hà Nội

 1996

 1999

[28]PHẠM XUÂN MAI
Đề tài: Nghiên cứu mô hình hóa sự hình thành bồ hóng trong quá trình cháy của động cơ Diesel của.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1995

 1998

[29]TRẦN VĂN NAM
Đề tài: Nghiên cứu sự hình thành carbon monoxyde CO trong quá trình cháy động cơ xăng.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1994

 1997

[30]Dương Việt Dũng
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1995

 1997

[31]Trần Thanh Hải Tùng
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Hà Nội

 1993

 1995

[32]NGUYỄN HỮU HUỆ
Đề tài: Nghiên cúu giải pháp kỹ thuật phun nhiên liệu trên đường nạp của động cơ xe gắn máy cỡ nhỏ.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 

[33]NGUYỄN QUÂN
Đề tài: Xe gắn máy hybrid điện-gas.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 

[34]NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Đề tài: Ứng dụng khí biogas nén trên mô tô.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 

[35]NGUYỄN VĂN ANH
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng biogas trên phương tiện cơ giới ở nông thôn.
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 

[36]Nguyễn Hương
Đề tài: Xe gắn máy hybrid điện-gas

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 

 

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Máy đo thân nhiệt từ xa

 Khoa học công nghệ

 2021

 

 Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng

[2] Bằng độc quyền sáng chế số 13721 "Van nạp nhiên liệu khí và bộ chuyển đổi nhiên liệu xăng/nhiên liệu khí có van nạp này"

 Kỹ thuật

 2015

 13721

 Cục Sở Hữu Trí tuệ

[3] Bằng độc quyền sáng chế số 11868 “Hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu biogas-diesel”

 Kỹ thuật

 2013

 11868

 Cục Sở hữu trí tuệ

[4] Bằng độc quyền sáng chế số 9562 “Hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu biogas-xăng”

 Kỹ thuật

 2011

 9562

 Cục Sở hữu trí tuệ

[5] Bằng độc quyền sáng chế số 9433 “Bộ điều tốc cho động cơ tĩnh tại chạy bằng biogas được cải tạo từ động cơ diesel”

 Kỹ thuật

 2011

 9433

 Cục Sở hữu trí tuệ

[6] Bằng độc quyền sáng chế số 8187 “Hệ thống không tải-làm đậm của động cơ ô tô chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG”

 Kỹ thuật

 2010

 8187

 Cục Sở hữu trí tuệ

[7] Bằng độc quyền sáng chế số 6643 “Hệ thống ba van chức năng cung cấp nhiên liệu khí cho xe gắn máy LPG/xăng"

 Kỹ thuật

 2007

 6643

 Cục Sở hữu trí tuệ

[8] Bằng độc quyền sáng chế số 5940 “Bộ phụ kiện chuyển đổi nhiên liệu LPG/xăng cho xe gắn máy"

 Kỹ thuật

 2006

 5940

 Cục Sở hữu trí tuệ

[9] Bằng độc quyền sáng chế số 3692: “Hệ thống nhiên liệu cho xe gắn máy hai bánh sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG/xăng"

 Kỹ thuật

 2003

 3692

 Cục Sở hữu trí tuệ

[10] Giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Khoa học-Kỹ thuật Thành phố Đà Nẵng

 Khoa học công nghệ

 2003

 

 Thành phố Đà Nẵng

[11] Bằng Lao động sáng tạo

 Khoa học công nghệ

 2003

 

 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

[12] Giải thưởng Khoa học-Công nghệ của Cộng Đồng Đại học Pháp Ngữ

 Khoa học công nghệ

 2003

 

 Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

  
 Khen thưởng
[1]  Chiến sĩ Thi Đua toàn quốc.. Số: Quyết định số 1052/QĐ/TTg. Năm: 04-08-2008.
[2]  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,. Số: 303/QĐ-TTg. Năm: 2000.
[3]  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,. Số: 3749/GD&ĐT. Năm: 2000.
[4] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,. Số: 1632/GD&ĐT. Năm: 2001.
[5] Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng,. Số: 751/QĐ-UB. Năm: 2001.
[6] Huân Chương Hàn Lâm Hạng Ba của Chính Phủ Nước Cộng Hòa Pháp (Palmes Académiques dans l’Ordre Chevalier). Năm: 2001.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,. Số: 1162/GD&ĐT. Năm: 2003.
[8] Huân Chương Hàn Lâm Hạng Nhì của Chính Phủ Nước Cộng Hòa Pháp năm (Palmes Académiques dans l’Ordre Officier). Năm: 2005.
[9] Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng.. Số: 8147/QĐ-UB. Năm: 2006.
[10] Huân chương Lao động Hạng Ba. Số: 854/2006/QĐ-CTN. Năm: 2006.
[11] Huân chương ISSARA hạng III vì có công giúp đỡ nước CHDCND Lào trong lĩnh vực giáo dục. Số: 022/CTN. Năm: 2013.
[12] Huy Chương vì Sự nghiệp Giáo dục. Năm: 2014.
[13] Huy Chương vì Sự nghiệp Khuyến học. Năm: 2015.
[14] Huân chương Lao động Hạng Hai. Năm: 2015.
[15] Kỷ niệm Chương vì Sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch. Năm: 2016.
[16] Huy Chương vì Thế hệ trẻ. Năm: 2016.
[17] Huy Chương vì Sự nghiệp Khoa học-Công nghệ. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhiên liệu thay thế
Ngành: Cơ khí động lực
 2015 Đại học  Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[2]Ô tô hybrid
Ngành: Cơ khí động lực
 2012 Đại học  Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[3]Quá trình cháy trong động cơ đốt trong
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1996 Thạc sĩ, chuyên đề tiến sĩ  Trường ĐHBK Đại học Đà Nẵng
[4]Mô hình hóa quá trình cháy trong động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 1996 Thạc sĩ  Trường ĐHBK Đà Nẵng
[5]Ô tô và ô nhiễm môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1994 Sinh viên Đại học  Trường ĐHBK Đà Nẵng
[6]Điện ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 1990 Sinh viên Đại học  TTruwowfng ĐHBK Đà Nẵng
[7]Thí nghiệm động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 1983 Sinh viên Đại học  Khoa Cơ khí, Trường ĐHBK Đà Nẵng
[8]Động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 1981 Sinh viên Đại học  Khoa Cơ khí, Trường ĐHBK Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn