TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
72,040,620
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1625 người
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phạm Thị Kim Thảo
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phạm Thị Thanh Thảo
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Tăng Thị Phương Thảo
Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Thái Lê Phương Thảo
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Trần Minh Thảo
Khoa Công nghệ Hóa học
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Trần Thị Thanh Thảo
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trần Thị Thu Thảo
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trần Thị Thu Thảo
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trương Thị Thảo
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Võ Thị Ngọc Thảo
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Võ Thị Thanh Thảo
Phòng Công tác HSSV
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Phạm Hữu Thật
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Hoàng Trần Thế
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
Trần Minh Thế
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Huỳnh Lan Thi
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Huỳnh Ngọc Minh Thi
Tổ thư viện
Trường Đại học Sư phạm
TS. Lê Tấn Thi
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phạm Trường Thi
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trương Văn Thiên
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đoàn Chí Thiện
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Dương Quang Thiện
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Chí Thiện
Phòng Đào tạo
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
TS. Trần Anh Thiện
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Văn Thiết
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
KS. Phan Ngọc Thiết
Trung tâm Thể thao
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Đồng Ngọc Nguyên Thịnh
Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Nguyễn Văn Thịnh
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Trịnh Quang Thịnh
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn