Lê Thanh Huy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 32669 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thanh Huy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  27/05/1981
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Thanh Khai - Thanh Chương - Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Vật lý; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Trung tâm Nghiên cứu và Bồi dưỡng nhà giáo; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý; Tại: Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế
Dạy CN: Sư phạm Vật lý (bậc đại học) Lý luận và PPDH Vật lý (bậc sau đại học) Quản lý giáo dục (bậc sau đại học)
Lĩnh vực NC: Chuyên ngành sâu: lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý. Định hướng nghiên cứu: 1. Ứng dụng công nghệ thông tin: + Trong dạy học vật lý ở phổ thông + Trong quản lý giáo dục ở trường đại học, Phổ thông và Mầm non. 2. Phương pháp và kỹ thuật dạy học đáp ứng đổi mới giáo dục 3. Kiểm tra đánh giá trong giáo dục. +
Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu, BD Nhà giáo và CBQL Giáo dục - (Tòa nhà A5) Trường Ðại học Sư phạm - Ðại học Ðà Nẵng. Số 459 Tôn Đức Thắng - Tp Đà Nẵng.
Điện thoại: 0983027581; Mobile: 0935027581
Email: huyspdn@gmail.com; lthuy@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Hiện nay: * Giảng dạy tại Khoa Vật lý, Trường Ðại học Sư phạm –
Ðại học Ðà Nẵng
*
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xác lập mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo quan điểm TQM (Total Quality Management) tại các trường Đại học ở TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Đình Sơn. Thành viên: Lê Thanh Huy, Hoàng Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Minh Trang, Lê Hoài Nam. Mã số: B2016-ĐNA-10-TT. Năm: 2019. (Mar 29 2019 11:31AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng và tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp lĩnh vực Khoa học tự nhiên đáp ứng đổi mới giáo dục ở bậc trung học cơ sở. Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy. Thành viên: TS. Phùng Việt Hải, TS. Trương Thị Thanh Mai, ThS. Nguyễn Thị Lan Anh, ThS. Trần Thị Nguyên Quý, ThS. Phan Quang Mạnh, ThS. Lê Văn Đức. Mã số: B2017-DDN03-11. Năm: 2019. (Jun 13 2019 6:39AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại khu vực Tây Nguyên và thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy. Thành viên: TS. Phan Đức Tuấn, ThS Trịnh Thế Anh, ThS Nguyễn Duy Hoàng, ThS. Tống Thị Quý, ThS. Hồ Minh Hoành, ThS. Trương Văn Thanh, CN. Nguyễn Thị Hồng Thanh, CN. Trương Minh Tú. Mã số: T2017-ETEP- 03-08. Năm: 2017. (Jun 13 2019 6:46AM)
[4] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm (hệ sư phạm) và đội ngũ giáo viên trẻ ở các trường THPT. Chủ nhiệm: PGS.TS Bùi Minh Đức. Thành viên: TS. Đào Thị Việt Anh, ThS. Hoàng Thị Kim Huyền, TS. Vũ Công Hảo, TS. Tạ Ngọc Trí, TS. Nguyễn Ngọc Tú. Mã số: B.2012-HTSP. Năm: 2017. (Jan 30 2017 7:32AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sử dụng mô hình b-Learning vào dạy học Vật lý ở trường phổ thông. Chủ nhiệm: Trần Huy Hoàng. Thành viên: TS. Lê Thanh Huy; NCS. Trần Thị Ngọc Ánh; ThS. Lê Thúc Tuấn; PGS.TS. Lê Văn Giáo; ThS. Trần Ngọc Truồi; Nguyễn Khoa Lan Anh. Mã số: B2014-DHH-116. Năm: 2017. (Jan 19 2015 11:55PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát nhu câu bồi dưỡng của giáo viên Vật lý các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn Thành phố Đà nẵng - tỉnh Quảng nam và đề xuất các chương trình bồi dưỡng giáo viên. Chủ nhiệm: TS Lê Hồng Sơn. Thành viên: TS. Lê Thanh Huy, ThS. Trần Bá Nam, ThS. Đặng Văn Hậu. Mã số: T2014-03-39. Năm: 2014. (Jun 9 2015 10:02PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng hệ thống dạy học trực tuyến Vật lý đại cương ở các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS Lê Thanh Huy. Thành viên: ThS. Trần Bá Nam, ThS. Trương Thành. Mã số: Đ2013-03-50-BS. Năm: 2014. (Jun 9 2015 10:04PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng bài giảng điện tử Vật lý đại cương 1. Chủ nhiệm: Mai Thị Kiều Liên. Thành viên: Lê Thanh Huy. Mã số: T.23.2012. Năm: 2012. (Sep 6 2013 2:01PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Vận dụng e-Learning xây dựng quy trình trắc nghiệm trực tuyến môn Vật lý đại cương. Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy. Mã số: T.NCS-2011-TN-07. Năm: 2012. (Dec 1 2012 11:45AM)
[10] Đề tài cấp cơ sở: Vận dụng e-Learning xây dựng hệ thống kiểm tra đánh giá kết quả học tập sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng theo hình thức tín chỉ. Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy. Thành viên: . Mã số: T2010 - 03 - 04. Năm: 2010. (Dec 30 2010 2:15PM)
[11] Đề tài cấp cơ sở: Vận dụng tư tưởng của e-Learning xây dựng một số bài giảng điện tử dạy học phần Nhiệt học vật lý 10 nâng cao- THPT . Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy. Mã số: T2009 – 03 – 69. Năm: 2009. (Dec 30 2010 1:51PM)
[12] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng website cho việc ôn tập môn vật lý lớp 12 THPT. Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy. Mã số: T2008 – 03 – 48. Năm: 2008. (Dec 30 2010 1:45PM)
[13] Đề tài Khác: Nghiên cứu quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan. Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy. Thành viên: . Mã số: NCKHSV đạt giải nhất. Năm: 2004. (Dec 30 2010 1:41PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực dạy học môn khoa học tự nhiên của giáo viên trung học cơ sở đáp ứng đổi mới giáo dục trong thời gian tới. Tác giả: Lê Thanh Huy - Phùng Việt Hải. Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354-0753. Số: Số đặc biệt. Trang: 155-160. Năm 2019. (Jun 13 2019 6:26AM)
[2]Bài báo: Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên vật lý ở các trường đại học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trần Huy Hoàng, Nguyễn Thị Kiều Thu. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc Dạy học Vật lý phát triển phẩm chất, năng lực HS đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi 12/2019. Số: 18. Trang: 117-130. Năm 2019. (Jun 30 2020 6:41PM)
[3]Bài báo: Tổ chức dạy học Vật lý 10 theo định hướng phát triển năng lực tự học của HS với sự hỗ trợ của phần mềm Working Model THPT. Tác giả: Phạm Xuân Minh, Lê Thanh Huy. Tạp chí giáo dục. Số: Số đặc biệt tháng 12/2019. Trang: 180-198. Năm 2019. (Jun 30 2020 6:38PM)
[4]Bài báo: Biện pháp dạy học Vật lý theo định hướng phát triển năng lực vật lý cho học sinh THPT đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Phạm Nghiệp. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc Dạy học Vật lý phát triển phẩm chất, năng lực HS đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi 12/2019. Số: 18. Trang: 20-30. Năm 2019. (Jun 30 2020 6:43PM)
[5]Bài báo: Bồi dưỡng năng lực sáng tạo khoa học kĩ thuật cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động ngoại khoá môn vật lí. Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh, Lê Thanh Huy. Tạp chí thiết bị giáo dục. Số: SỐ 164 kỳ 1. Trang: 24,25,50. Năm 2018. (Apr 28 2019 7:07PM)
[6]Bài báo: Giải pháp giảng dạy “Hoạt động trải nghiệm” trong đào tạo sinh viên ngành sư phạm vật lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Tác giả: Lê Công Triêm, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Trần Thị Ngọc Ánh, Lê Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Nhị, Nguyễn Thanh Hải, Lê Thanh Huy, Đỗ Văn Năng. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng. Số: Số 29A(03). Trang: 126-132. Năm 2018. (Jun 14 2019 4:23PM)
[7]Bài báo: Thực trạng hiểu biết và mức độ sẵn sàng dạy học tích hợp của giáo viên phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Phan Quang Mạnh, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Hải Nam. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, ISSN 1859 – 4603. Số: Số 29A(03). Trang: 95-100. Năm 2018. (Jun 13 2019 6:35AM)
[8]Bài báo: Vận dụng b-Learning trong tổ chức dạy học chương “Các định luật bảo toàn” (vật lí 10) với sự hỗ trợ của mạng xã hội facebook theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh. Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Thị Huyền Trang. Tạp chí Giáo dục. Số: Số đặc biệt. Trang: 150-156. Năm 2018. (Apr 28 2019 6:59PM)
[9]Bài báo: Vận dụng thuyết kiến tạo hình thành và phát triển năng lực chuyên biệt của học sinh trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật lý 11 - THPT. Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Thị Minh Ngọc. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng. Số: 0000. Trang: 000. Năm 2018. (Apr 28 2019 7:02PM)
[10]Bài báo: Biện pháp giảng dạy cho ngành sư phạm vật lý trong việc tổ chức dạy học hoạt động trải nghiệm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Tác giả: Lê Công Triêm, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Trần Thị Ngọc Ánh, Lê Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Nhị, Nguyễn Thanh Hải và Lê Thanh Huy. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng. Số: 0000. Trang: 000. Năm 2018. (Apr 28 2019 7:04PM)
[11]Bài báo: Bồi dưỡng năng lực sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động ngoại khóa môn Vật lý. Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh, Lê Thanh Huy. Tạp chí thiết bị giáo dục. Số: 164 kỳ 1 - 3/2018. Trang: 24,25 và 50. Năm 2018. (May 31 2018 6:01AM)
[12]Bài báo: Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính thông qua dạy học trên lớp chương “Lượng tử ánh sáng” - Vật lí 12 THPT. Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Thị Bích Hòa. Tạp chí Giáo dục. Số: 6.2018. Trang: 63-68. Năm 2018. (Sep 8 2018 3:02PM)
[13]Bài báo: Bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học chương “Mắt các dụng cụ quang” vật lí 11 THPT. Tác giả: Lê Thanh Huy, Lê Thị Thao. Tạp chí Giáo dục. Số: 6.2018. Trang: 69-75. Năm 2018. (Sep 8 2018 3:06PM)
[14]Bài báo: Xây dựng hệ thống câu hỏi về chủ đề “Cơ học” vật lý 10 THPT theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Lê Thị Minh Phương. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: Vol. 62, No. 1. Trang: 42-51. Năm 2017. (Jun 12 2018 3:29PM)
[15]Bài báo: Vận dụng phương pháp dạy học theo trạm vào tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “nhiệt độ và sự sống” (vật lí 10) theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Tác giả: TS. Lê Thanh Huy, Nguyễn Văn Điển. Tạp chí giáo dục. Số: Đặc biệt. Trang: 189-193. Năm 2017. (Jun 12 2018 3:02PM)
[16]Bài báo: Quy trình bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trong dạy học phần “Quang hình học” (Vật lý 11) theo mô hình b-Learning. Tác giả: TS. Lê Thanh Huy, ThS. Phạm Minh Hải. Tạp chí giáo dục. Số: Đặc biệt. Trang: 194-197. Năm 2017. (Jun 12 2018 3:06PM)
[17]Bài báo: Thực trạng và giải pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực ở một số trường phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Lê Văn Đức. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: Số 4/2017VN. Trang: 51-58. Năm 2017. (Oct 12 2017 12:51AM)
[18]Bài báo: Phát triển năng lực tư duy của học sinh thông qua việc sử dụng bản đồ tư duy dạy học chương “Động lực học chất điểm” Vật lí 10 – Trung học phổ thông. Tác giả: Nguyễn Thị Ý Nhi, Phạm Thị Hồng Nhung, Tô Thị Oanh, Võ Thị Cẩm Ngọc, Lê Thanh Huy. Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc. Số: ISBN: 978-604-947-640-2. Trang: 314-322. Năm 2016. (May 31 2018 6:35AM)
[19]Bài báo: Phát triển năng lực tự học cho sinh viên ngành CNTT trong môi trường b-Learning thông qua học phần đồ họa máy tính. Tác giả: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy. Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc. Số: ISBN: 978-604-947-640-2. Trang: 213-225. Năm 2016. (May 31 2018 6:46AM)
[20]Bài báo: Khung năng lực giáo viên Singapore – một góc nhìn tham chiếu cho phát triển nghề nghiệp giáo viên ở Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Bùi Minh Đức, TS Lê Thanh Huy, TS Nguyễn Thanh Hùng, ThS Nguyễn Ngọc Tú.. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Trường ĐHSP Hà Nội; NXB Đại học Sư phạm. Số: ISBN 978-604-54-3369-0; tháng 11/2016. Trang: 172-176. Năm 2016. (Jan 30 2017 8:22AM)
[21]Bài báo: Đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp giáo viên thông qua mô hình Blanded Learning (B-Learning). Tác giả: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Trường ĐHSP Hà Nội; NXB Đại học Sư phạm. Số: ISBN 978-604-54-3369-0; tháng 11/2016. Trang: 280-290. Năm 2016. (Jan 30 2017 8:27AM)
[22]Bài báo: Tổ chức bài học vật lý theo định hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy. Tác giả: PGS.TS Lê Văn Giáo, TS Lê Thanh Huy, Trần Trọng Công. Tạp chí Giáo dục. Số: Số 389, tháng 12/2016; ISSN2354-0753. Trang: 41-44. Năm 2016. (Jan 31 2017 7:09AM)
[23]Bài báo: Phát triển năng lực tự học cho sinh viên ngành CNTT trong môi trường B-Learning thông qua học phần đồ họa máy tính. Tác giả: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy. Hội thảo nghiên cứu khoa học cán bộ toàn quốc tại Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Số: , ISBN: 978-604-947-640-2; tháng 10/2016. Trang: 213-226. Năm 2016. (Jan 30 2017 7:43AM)
[24]Bài báo: Vận dung quy trình xây dựng chủ đề tích hợp vào việc xây dựng chủ đề “Sự nở vì nhiệt” dạy học phần Nhiệt học ở trung học cơ sở. Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Lê Thanh Huy, TS. Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Ngọc, Trần Thị Nguyên Quí. Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: ISSN 2354-1075; Vol 61, No 8B, 2016, 9/2016. Trang: 148-155. Năm 2016. (Jan 30 2017 7:46AM)
[25]Bài báo: Phân tích tương quan giữa kiến thức vật lý và sinh học trong chương trình đào tạo cử nhân sinh học và một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Lê Thanh Huy. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc. Số: ISBN. Trang: 1481-1486. Năm 2016. (Jul 17 2016 9:38AM)
[26]Bài báo: Thực trạng và giải pháp dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở cấp Trung học cơ sở hiện nay. Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Lê Thanh Huy
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE. Số: No. 6 Vol. 60, 2015. Trang: 31-38. Năm 2015. (Nov 21 2015 8:27AM)
[27]Bài báo: Chế tạo và sử dụng mô hình ống Pitô theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học Vật lí 10. Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Thanh Uyên. Tạp chí Giáo dục & Xã hội. Số: 55. Trang: 34-36. Năm 2015. (Jul 17 2016 8:35AM)
[28]Bài báo: Dạy học Dự án – giải pháp hiệu quả hướng mục tiêu dạy học tích hợp xuyên môn . Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Hương Xuân, Phùng Thị Tố Loan. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc. Số: ISBN: 978-604-80-1310-3. Trang: 704-713. Năm 2015. (Jul 17 2016 8:47AM)
[29]Bài báo: Quy trình bồi dưỡng dạy học tích hợp cho sinh viên ngành sư phạm đáp ứng CTGDPT mới. Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Hương Xuân. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc. Số: ISBN: 978-604-80-1310-3. Trang: 489-502. Năm 2015. (Jul 17 2016 8:55AM)
[30]Bài báo: Xây dựng quy trình tổ chức và đánh giá năng lực tự học của sinh viên sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực. Tác giả: Trần Thị Hương Xuân, Phùng Việt Hải, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc. Số: ISBN: 978-604-80-1310-3. Trang: 696-703. Năm 2015. (Jul 17 2016 9:03AM)
[31]Bài báo: Mô hình học tập trải nghiệm với việc phát triển năng lực dạy học cho sinh viên. Tác giả: TS. Phùng Việt Hải, TS. Lê Thanh Huy. Kỷ yếu Hội nghị Cán bộ trẻ toàn quốc lần thứ V - 2015. Số: Số Đặc biệt. Trang: 42-53. Năm 2015. (Jun 22 2015 2:02PM)
[32]Bài báo: Tự tạo thí nghiệm và sử dụng vào dạy học vật lý ở trường phổ thông. Tác giả: TS. Lê Thanh Huy, ThS. Nguyễn Hoàng Anh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Giáo dục. Số: Số Đặc biệt. Trang: 142-144. Năm 2014. (Jun 22 2015 1:59PM)
[33]Bài báo: Nghiên cứu tổ chức dạy học phần Cơ học Vật lý Trung học cơ sở theo Lí thuyết sư phạm tích hợp. Tác giả: TS Lê Thanh HuyNgô Thị Chinh . Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Đặc biệt. Trang: 111 - 112. Năm 2014.
(Jun 9 2015 10:10PM)
[34]Bài báo: Thiết kế bài giảng điện tử e – Learning dạy học Ba định luật Newton trong chương trình Vật lý 10 nâng cao THPT với sự hỗ trợ của phần mềm Adobe Presenter. Tác giả: TS Lê Thanh HuyNgô Văn Nam. Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Số: Đặc biệt. Trang: 113-116. Năm 2014. (Jun 9 2015 10:12PM)
[35]Bài báo: Thực trạng và giải pháp đổi mới phương pháp dạy học Vật lý đại cương ở Đại học Đà Nẵng . Tác giả: PGS.TS Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS. Lê Thanh Huy
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ 3
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: Đặc biệt. Trang: 551-554. Năm 2013.
(May 15 2013 8:52AM)
[36]Bài báo: Khai thác và sử dụng phương tiện nghe nhìn nâng cao hiệu quả dạy học phần Cảm ứng từ ở các trường THPT. . Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Lê Phương Uyên. Kỷ yếu hội thảo khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V- 2012
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2. Trang: 111-115. Năm 2012.
(Dec 1 2012 11:36AM)
[37]Bài báo: Sử dụng phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của tài liệu giáo khoa điện tử trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông . Tác giả: Lê Thanh Huy, Phan Nhật Khánh. Tạp chí khoa học và giáo dục Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5(2012). Trang: 120-124. Năm 2012.
(Dec 1 2012 11:57AM)
[38]Bài báo: Sử dụng mã nguồn mở xây dựng bài giảng điện tử trong e-Learning đổi mới phương pháp dạy học . Tác giả: Lê Thanh Huy
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 108-113. Năm 2012. (Aug 11 2012 12:04AM)
[39]Bài báo: Sử dụng giản đồ Fresnel giải nhanh các bài toán dòng điện xoay chiều Vật lý 12 Trung học phổ thông. Tác giả: Lê Thanh Huy, Trần Thị Quỳnh Nga. Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ, Đại học Sư phạm Hà Nội 2
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 1. Trang: 589-593. Năm 2012.
(Aug 11 2012 12:09AM)
[40]Bài báo: Ứng dụng mã nguồn mở Moodle trong e-Learning hỗ trợ kiểm tra đánh giá online nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học . Tác giả: TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS. Lê Thanh Huy. Tạp chí Giáo dục. Số: 272. Trang: 45 đến 47. Năm 2011. (Oct 26 2011 12:43AM)
[41]Bài báo: Xây dựng quy trình thi trắc nghiệm trực tuyến môn Vật lý đại cương. Tác giả: ThS. Lê Thanh Huy, TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS Trần Huy Hoàng.. Tạp chí Thiết bị giáo dục. Số: Đặc biệt. Trang: 31-35. Năm 2011. (Oct 19 2011 7:49AM)
[42]Bài báo: Thiết kế phòng thực hành phương pháp dạy học đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học trong đào tạo tín chỉ . Tác giả: TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS. Lê Thanh Huy, Trịnh Khắc Đức. Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: SỐ 6(29).2011. Trang: 111. Năm 2011.
(Oct 19 2011 8:18AM)
[43]Bài báo: Xây dựng hệ thống e-Learning tổ chức kiểm tra đánh giá online nâng cao chất lượng đào tạo đại học đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS Lê Thanh Huy
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Giáo dục
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 10/2011. Trang: 45. Năm 2011.
(Dec 29 2011 2:54PM)
[44]Bài báo: Thiết kế phòng thực hành phương pháp dạy học đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học trong đào tạo tín chỉ. Tác giả: TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS. Lê Thanh Huy, Trịnh Khắc Đức
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 6(47)2011. Trang: 50. Năm 2011. (Dec 29 2011 2:58PM)
[45]Bài báo: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tự học của sinh viên với hỗ trợ của e-Learning trong đào tạo theo tín chỉ. Tác giả: Lê Thanh Huy. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Giáo dục đại học hiện tại và tương lai"
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Đặc biệt. Trang: 132. Năm 2011.
(Dec 29 2011 3:02PM)
[46]Bài báo: Sử dụng phương pháp A-didactic dạy học phần lý luận dạy học thuộc chương trình nghiệp vụ sư phạm theo học chế tín chỉ. Tác giả: ThS. Lê Thanh Huy, Hà Văn Hoàng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo "Đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo học chế tín chỉ" Viện nghiên cứu giáo dục thành phố Hồ Chí Minh. Số: Đặc biệt. Trang: 43. Năm 2011. (Dec 29 2011 3:09PM)
[47]Bài báo: Seminar - Tổ chức như thế nào để đạt hiệu quả dạy học ở trường Đại học và cao đẳng đào tạo theo tín chỉ?. Tác giả: Lê Thanh Huy. Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc. Số: 1. Trang: 530 đến 538. Năm 2011. (May 28 2011 10:59PM)
[48]Bài báo: Hệ thống quản lý đoàn viên - sinh viên góp phần đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học đào tạo theo học chế tín chỉ . Tác giả: ThS Lê Thanh Huy, Nhóm Yumas– khoa Tin học: ThS. Nguyễn Thanh Tuấn - Giảng viên, Nhữ Văn Cử, Trần Văn Hưng, Đặng Thị Thúy An, Trần Xuân Trường, Trần Thị Bích Liễu– sinh viên khoa Tin học Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu hội nghị khoa học nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2010.
(Jan 3 2011 2:44PM)
[49]Bài báo: Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên trường Đại học Sư phạm trong giai đoạn 2010 - 2015 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo . Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 35 năm TL trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 1. Trang: 125. Năm 2010.
(Jan 3 2011 2:35PM)
[50]Bài báo: Xây dựng và sử dụng e-Learning trong dạy học môn Vật lý đại cương trong đào tạo theo học chế tín chỉ . Tác giả: ThS. Lê Thanh Huy, TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Trần Huy Hoàng. Báo cáo và đăng tại Kỷ yếu Hội nghị Giảng dạy Vật lý toàn Quốc lần thứ 7 tại Hà Nội. Năm 2010. (Dec 30 2010 4:33PM)
[51]Bài báo: e-Learning và kiểm tra đánh giá ở các trường đại học đào tạo theo học chế tín chỉ . Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh . Báo cáo và đăng tại Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ Toàn quốc - ÐHSP Hà Nội 2. Số: 1. Trang: 231. Năm 2010. (Jan 12 2011 1:53AM)
[52]Bài báo: Phương pháp soạn đề cương chi tiết môn học sử dụng trong dạy học ở các trường đại học đào tạo theo tín chỉ với sự hỗ trợ của e-Learning . Tác giả: ThS. Lê Thanh Huy, TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: SỐ 5(40).2010. Trang: 275-283. Năm 2010. (Jan 12 2011 2:10AM)
[53]Bài báo: E-Learning và việc đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học đào tạo theo học chế tín chỉ . Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 6(35). Trang: 125. Năm 2009. (Dec 30 2010 4:28PM)
[54]Bài báo: Vận dụng e-Learning trong dạy học đại học theo học chế tín chỉ . Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Kỷ yếu hội thảo khoa học “đổi mới phương pháp dạy học đại học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Đại học Sư phạm – Đại học Huế. Số: 1. Trang: 13. Năm 2009. (Dec 30 2010 4:20PM)
[55]Bài báo: Kết hợp e-Learning và dạy học truyền thống vào đổi mới phương pháp dạy học ở phổ thông . Tác giả: Lê Thanh Huy, Lê Công Triêm, Nguyễn Đình Hoa Cương
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí thiết bị giáo dục – cơ quan hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: số 46. Trang: 49. Năm 2009.
(Dec 30 2010 4:22PM)
[56]Bài báo: Dạy học bằng e-Learning và vai trò của giảng viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học đào tạo theo học chế tín chỉ . Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Báo cáo và đăng kỷ yếu hội thảo “Đào tạo theo tín chỉ”, Trường Đại học Quy Nhơn. Số: Đặc biệt. Trang: 43. Năm 2009. (Dec 30 2010 4:25PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The application of flipped classroom to the process of teaching students at university. Authors: Tran Van Hung, Ngo Thanh Tu, Le Thanh Huy . Procceding at Call 2017, International Scientific Conference at Berkeley university of California USA, 7/2017. No: ISBN 9789057285509. Pages: 734-743. Year 2017. (Aug 21 2017 9:59PM)
[2]Article: The proposal of blanded learning towards learning styles in training students at universities. Authors: Tran Van Hung, Ngo Thanh Tu, Le Thanh Huy, Nguyen Thi Huong Giang, Do The Hung. Procceding at CALL 2017, International Scientific Conference at Berkeley university of California USA. No: ISBN 9789057285509. Pages: 744-760. Year 2017. (Aug 21 2017 10:02PM)
[3]Article: The Application of Flipped Classroom in Teaching University Students: A Case Study From Vietnam. Authors: Tran Van Hung (Hanoi University of Sciences and Technology, Hanoi, Vietnam), Mohan Yellishetty (Monash University, Melbourne, Australia), Ngo Tu Thanh (Hanoi University of Sciences and Technolog, Hanoi, Vietnam), Arun Patil (Deakin University, Geelong, Australia) and Le Thanh Huy (University of Danang, Da Nang, Vietnam). International Journal of Quality Assurance in Engineering and Technology Education (IJQAETE). No: Volume 6, Issue 1. Pages: 40-52. Year 2017. (Oct 12 2017 12:30AM)
[4]Article: Modeling of linear and branched teaching use e-learning in university. Authors: Le Thanh Huy, Nguyen Bao Hoang Thanh, Ha Van Hoang.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. 3-Я Всероссийская научно-техническая конференция "Инновационное развитие образования, науки и технологий. No: 11. Pages: 191-194. Year 2012. (Dec 1 2012 11:15AM)
[5]Article: Innovation in teaching method for promoting self-study of students with the support of e-Learning in training credits . Authors: Lê Thanh Huy. International Scientific Conference, Pedagogical University Hanoi 2. No: Special. Pages: 135 đến 140. Year 2011. (Oct 19 2011 8:12AM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 28 2019 6:54PM)(May 31 2018 5:53AM)(Jan 31 2017 7:06AM)
[1]Nhiệt học Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh - Lê Thanh Huy. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2019.
[2]Phân loại và giải nhanh bài tập trắc nghiệm vật lý lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực học sinh - Tập 3 Chủ biên: Trần Văn Hưng - Đoàn Văn Lượng. Đồng tác giả: Dương Văn Đổng - Lê Thanh Huy - Phạm Thị Bá Linh. Nơi XB: NXB Đại học sư phạm. Năm 2018.
[3]Những vấn đề cơ bản về công tác thiết bị dạy học ở trường phổ thông Chủ biên: Lê Thanh Huy. Đồng tác giả: Trần Xuân Bách. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. Năm 2016.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Thúy An
Đề tài: Khai thác và sử dụng phần mềm Crocodile Physics và Optics Mini trong dạy học phần “Quang hình học” – Vật lí 11 theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

 2019

 2020

[2]Phạm Xuân Minh
Đề tài: Tổ chức dạy học chương “Động lực học chất điểm” - Vật lý 10 theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh với sự hỗ trợ của phần mềm Working Model

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

 2019

 2020

[3]Đinh Thị Như Thảo
Đề tài: Xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung thực tế phần “Quang học” Vật lí 9 theo định hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn của học sinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

 2018

 2019

[4]Nguyễn Văn San
Đề tài: Xây dựng và sử dụng bài tập phần Điện học – Vật lí 9 theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

 2018

 2019

[5]Kiên Thị Sô Thanh
Đề tài: Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo định hướng nghề nghiệp của học sinh trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” - Vật lí 11

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 2018

 2018

[6]Lê Thị Thao
Đề tài: Bồi dưỡng năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học chương "Mắt. Các dụng cụ quang" Vật lí 11 THPT

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Vinh

 2017

 2018

[7]Nguyễn Thị Bích Hòa
Đề tài: Tổ chức dạy học chương “Lượng tử ánh sáng” Vật lí 12 trung học phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của máy vi tính

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Vinh

 2017

 2018

[8]Trần Thị Nguyên Quí
Đề tài: Thiết kế hoạt động trải nghiệm và vận dụng vào dạy học chương “Cảm ứng điện từ” - Vật lí 11 theo hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

 2017

 2018

[9]Nguyễn Thị Huyền Trang
Đề tài: Vận dụng b-Learning tổ chức dạy học chương “Các định luật bảo toàn”- Vật lí lớp 10 với sự hỗ trợ của mạng xã hội theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

 2017

 2018

[10]Trương Thị Quyền
Đề tài: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chương “Chất khí” Vật lý 10 theo hướng phát triển năng lực sáng tạo của học sinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 2018

 2018

[11]Lê Văn Đức
Đề tài: Kiểm tra đánh giá năng lực cho học sinh trung học cơ sở thông qua chủ đề tích hợp “Khám phá cơ thể của em”

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

 2016

 2017

[12]Phan Quang Mạnh
Đề tài: Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “nước và sự sống ở thành phố Đà Nẵng” theo hướng phát triển năng lực của học sinh trung học cơ sở

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

 2016

 2017

[13]Nguyễn Văn Điển
Đề tài: Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Nhiệt độ và sự sống” theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế

 2016

 2017

[14]Phạm Minh Hải
Đề tài: Bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trong dạy học chương “Các định luật bảo toàn” vật lý 10 THPT theo mô hình B–Learning

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế

 2016

 2017

[15]Phan Văn Hào
Đề tài: Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học chương Sóng ánh sáng Vật lý 12 – THPT với sự hỗ trợ của bài tập vật lý

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế

 2015

 2016

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Thành Đoàn Đà Nẵng. Năm: 2005, 2006, 2007, 2009, 2010.
[2] Bằng khen Trung ương Hội sinh viên Việt Nam. Năm: 2007.
[3] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2010.
[4] Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Năm: 2010.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
[6] Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ. Năm: 2012.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 3820/QĐ-BGDĐT. Năm: 2014.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5540/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015, 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Vật lý
 2016 Sinh viên sư phạm  Tr. Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng Tr. Đại học Phạm Văn Đồng - Quảng Ngãi
[2]Các Phương pháp và Kỹ thuật dạy học tích cực
Ngành: Vật lý
 2016 Sinh viên sư phạm  Tr. Đại học Phạm Văn Đồng - Quảng Ngãi
[3]Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý
Ngành: Vật lý
 2014 Sinh viên ngành Sư phạm Vật lý  Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
[4]Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2012 Cán bộ quản lý GD các cấp  Các Phòng Giáo dục các tỉnh liên kết đào tạo
[5]Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2011 Sinh viên ngành sư phạm  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[6]Sử dụng các phần mềm trong dạy học Vật lý
Ngành: Vật lý
 2010 Sinh viên ngành sư phạm Vật lý  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[7]Phương pháp và công nghệ dạy học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2010 Sinh viên ngành sư phạm  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[8]Phương tiện và kỹ thuật dạy học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2010 Sinh viên học nghiệp vụ sư phạm  Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Phú Yên.. và các cơ sở liên kết đào tạo khác
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn