TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1709 người
ThS. Nguyễn Trường Tiên
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trần Hồ Thuỷ Tiên
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Hồ Hữu Tiến
Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
TS. Hồ Phước Tiến
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Huỳnh Tấn Tiến
Phòng Cơ sở vật chất
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Minh Tiến
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Đức Tiến
Văn phòng Đảng uỷ ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Minh Tiến
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Trung Tiến
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Xuân Tiến
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Thái Văn Tiến
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Văn Tiến
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Vũ Tiến
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Võ Như Tiến
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
GS.TS. Võ Xuân Tiến
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
TS. Chử Văn Tiệp
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Tử Tín
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Tín
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phạm Quang Tín
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Tăng Chánh Tín
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Vũ Thị Tính
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Cần Tĩnh
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
Trịnh Thị Tĩnh
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Trần Vinh Tịnh
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Huỳnh Nhật Tố
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Đỗ Lê Hưng Toàn
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Khánh Toàn
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Sỹ Toàn
Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn