TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
50,125,993
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1569 người
Ðinh Quang Trung
Tổ Quản trị mạng thông tin
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Đỗ Quang Trung
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Hải Trung
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Ngọc Trung
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Mai Chánh Trung
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Bá Trung
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
PGS.TS. Nguyễn Bá Trung
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
Nguyễn Chí Trung
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Quang Trung
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Quang Trung
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thái Trung
Phòng Công tác sinh viên
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Xuân Trung
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
Phạm Xuân Trung
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phan Minh Trung
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
Trần Trung
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Võ Tá Trung
Phòng Khảo thí và ĐBCL
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Hoàng Trường
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
ThS. Nguyễn Hữu Lập Trường
Dự Án Đào Tạo Kỹ Sư CLC Việt - Pháp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Thế Truyền
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đoàn Ngọc Minh Tú
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Dương Quốc Hoàng Tú
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trường Đại học Bách Khoa
Nguyễn Thị Trung Tú
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phan Lê Minh Tú
Phòng Hành chính Tổng hợp
Khoa Y Dược
TS. Tôn Thất Tú
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
CN. Trần Ngọc Phương Tú
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
CN. Trần Ngọc Tú
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Bùi Đình Tuân
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
Nguyễn Ngọc Tuân
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn