TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
49,691,788
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1556 người
PGS.TS. Trần Xuân Tùy
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Văn Tụy
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Văn Tuyên
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Huỳnh Minh Tuyền
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Băng Tuyền
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lương Quốc Tuyển
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Dương Thị Tuyết
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
Hoàng Thị Bạch Tuyết
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Trường Đại học Sư phạm
KS. Mai Phước Ánh Tuyết
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Trần Thị Ánh Tuyết
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trương Thị Ánh Tuyết
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Huỳnh Thị Diễm Uyên
Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Nữ Thùy Uyên
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Phạm Thanh Uyên
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phan Chi Uyên
Khoa Công nghệ Hóa học
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Tăng Kim Uyên
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Hồ Uyên
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trương Hoài Uyên
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Bùi Văn Vân
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
TS. Đoàn Thị Vân
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Nguyễn Hải Vân
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Vân
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Ngô Thái Bích Vân
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Năng Hùng Vân
Phòng Hành chính Tổng hợp
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Thị Hải Vân
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Phạm Minh Thy Vân
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phan Cẩm Vân
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phan Thị Bích Vân
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Tăng Thị Hà Vân
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Thái Thị Bích Vân
Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn