TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1708 người
TS. Nguyễn Hữu Phước Trang
Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Nguyễn Thị Huyền Trang
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Thị Minh Trang
Khoa Tiếng Trung
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Nguyễn Thị Phương Trang
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
Nguyễn Thị Thu Trang
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Thị Thu Trang
Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Nguyễn Thị Xuân Trang
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
Phạm Thị Phương Trang
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Phạm Thị Thu Trang
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phạm Thị Thùy Trang
Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Phạm Thị Trang
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Tăng Thị Thuỳ Trang
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Thái Thị Thu Trang
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Tôn Nữ Huyền Trang
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
Trần Thị Thu Trang
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
ThS. Trần Uyên Trang
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trương Thị Phương Trang
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Võ Nguyễn Thùy Trang
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Võ Thị Thuỳ Trang
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Vũ Phan Minh Trang
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
Vũ Trần Thùy Trang
Khoa Sư phạm Công nghiệp
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Thế Tranh
TS. Ngô Ngọc Tri
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
Huỳnh Đức Trí
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Hoàng Trí
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
TS. Ngô Minh Trí
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Gia Trí
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Phùng Quốc Trí
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn